ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ: Σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιπυρική περίοδο

 

 

 

 

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου Ήλιδας, από την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου την 1 η
Μαΐου έως και το πέρας της στις 31 Οκτωβρίου 2023.
Τα μέλη της Ομάδας εκπαιδεύονται διαρκώς προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε
κάθε συμβάν, με τον καλύτερο και αποτελεσματικό τρόπο.
Ο Πρόεδρος της Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας κ. Ματσούκας
Γεώργιος, δήλωσε: «ενόψει της έναρξης της φετινής αντιπυρικής περιόδου, η
ομάδα μας βρίσκεται σε ετοιμότητα, τόσο από πλευράς εξοπλισμού, όσο και σε
ανθρώπινο δυναμικό. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε ότι καλύτερο μπορούμε,
όπως άλλωστε κάνουμε κάθε χρόνο, για την αποτροπή δυσάρεστων συμβάντων
κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ο στόχος μας είναι μαζί με την
Πολιτική Προστασία του Δήμου μας και την επικουρική συνδρομή μας στο
Πυροσβεστικό Σώμα να διαφυλάξουμε και να κρατήσουμε ζωντανά τα δάση
της περιοχής μας».