Επιπλέον χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης

0
94

Σε οικισμούς των Δήμων Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού

Επιπλέον χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του έργου «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Δήμων Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Πηνειού και σύνδεσή τους με την υφιστάμενη ΕΕΛ Λεχαινών», ενέκρινε το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννη Λέντζα.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο, μετά από αίτημα του Δημάρχου και την σύμφωνη γνώμη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», αποφάσισε:

Α) παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης μέχρι 31-12-2023

Β) αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 1 λόγω αναθεώρησης τιμών ύψους 207.037,50€ και

Γ) αύξηση του προϋπολογισμού υποέργου 1 λόγω συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 849.672,35€ (+29,39%).