Ενισχύθηκε με επιπλέον προσωπικό η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Πύργου

 

 

 

 

Με επιπλέον 29 άτομα στελεχώνεται η Υπηρεσία Καθαριότητας στο Δήμο
Πύργου, μετά και την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ΙΔΟΧ,
ανταποδοτικού χαρακτήρα, μέσω ΑΣΕΠ.
Οι ειδικότητες που προσλαμβάνονται είναι: 25 εργάτες, 3 οδηγοί και 1
χειριστής, με τους πρώτους 25 εργαζόμενους να αναλαμβάνουν από την
Τετάρτη 31/5 τα καθήκοντά τους.
– Με την ενίσχυση του προσωπικού, η Υπηρεσία Καθαριότητας είναι έτοιμη
να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και στις αυξημένες ανάγκες που
προκύπτουν. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που ο φόρτος εργασίας
πολλαπλασιάζεται λόγω ανάλογα αυξημένου όγκου απορριμμάτων.