Εκπροσώπηση της Βουλής στην 147 η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην Αγκόλα από τη Βουλευτή, Ν.Δ., Δρ. Αυγερινοπούλου

 

 

 

Ομιλία στη Γενική Συζήτηση για την κοινοβουλευτική δράση για την ειρήνη και τη
δικαιοσύνη

Αγκόλα, 27 Οκτωβρίου 2023
Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσωπεί η Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα
Αυγερινοπούλου, στην 147 η Συνέλευση της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης (IPU) που διεξάγεται
από 23 έως και 27 Οκτωβρίου στην Αγκόλα. Οι διεργασίες της Διακοινοβουλευτικής
Διάσκεψης, με την συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινοβουλίων, εστιάζουν, μεταξύ άλλων, στην
κοινοβουλευτική δράση για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τους πιο δυνατούς θεσμούς, τους
κλιματικούς πρόσφυγες, την αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου, την ενδυνάμωση της
διατροφικής ασφάλειας, την προώθηση του σεβασμού του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου,
το ψηφιακό μετασχηματισμό και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ
αντικείμενο εργασίας αποτελεί και η εκλογή του 31 ου Προέδρου της Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης.
Η Διακοινοβουλευτική Ένωση συνιστά έναν από τους παλαιότερους διεθνείς θεσμούς, όπου
συμμετέχουν Βουλευτές από 180 κράτη, από όλα τα κόμματα. Η IPU στοχεύει να συνεργαστεί
στενά με τον ΟΗΕ και τα εθνικά κοινοβούλια των χωρών του πλανήτη, έτσι ώστε η φωνή των
εκλεγμένων αντιπροσώπων των λαών να ακούγεται ηχηρότερα και να λαμβάνεται υπόψη στις
διαπραγματεύσεις, που διεξάγει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τις κυβερνήσεις των
κρατών μελών του.
Η Δρ. Αυγερινοπούλου, σε τοποθέτησή της στη Γενική Συζήτηση της IPU με θέμα:
«Κοινοβουλευτική δράση για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τους ισχυρότερους θεσμούς (ΣΒΑ
16)», σημείωσε τον κομβικό ρόλο που είχε τόσο η Διακοινοβουλευτική Ένωση όσο και η
Ελλάδα στην συμπερίληψη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 16 στη λίστα των ΣΒΑ.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «η Διακοινοβουλευτική Ένωση γίνεται κάθε χρόνο καλύτερη,
αλλά είναι ευθύνη όλων των Βουλευτών, η IPU να καταστεί πιο σχετική και προσαρμοσμένη
στην σημερινή πραγματικότητα διεθνώς» και υπογράμμισε την ανάγκη αναδιάρθρωσης της
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης ως «Παγκόσμια Βουλή» που να αντιπροσωπεύει τους λαούς
παγκοσμίως, και όχι απλώς να λειτουργεί ως διακοινοβουλευτικό όργανο για το όφελος των
κοινοβουλίων. Μια τέτοια αναδιάρθρωση και προσαρμογή είναι αναγκαία για να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε
σήμερα, με έμφαση στον καθορισμό νέων διαδικασιών λήψης αποφάσεων και συζήτησης
εντός της IPU. Αυτή η αλλαγή, όπως τόνισε, αποτελεί την κατάλληλη ανταπόκριση στον ΣΒΑ
16.6 και ΣΒΑ 16.7 τόσο για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και υπεύθυνων θεσμών σε όλα τα
επίπεδα όσο και για την πλέον συμπεριληπτική και αντιπροσωπευτική λήψη αποφάσεων σε

όλα τα επίπεδα. Επισήμανε δε ότι ο κόσμος χρειάζεται αυτή την αλλαγή της IPU. Έκλεισε,
τέλος, προτάσσοντας τη σημασία επιπρόσθετης έμφασης στη διάδοση και ορατότητα του
έργου της IPU, ώστε να καταστεί δυνατή η απευθείας ανταλλαγή απόψεων με τους πολίτες,
καθώς και περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων της IPU με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους
παγκόσμιους διακυβερνητικούς οργανισμούς.