Εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Νίκου Κοτσώνη στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για την έγκριση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2022

0
227

 

 

 

 

 

«Είμαι στην θέση να σας ανακοινώσω τον προϋπολογισμό για το Οικονομικό Έτος 2022,
κι επίσης οφείλω να σας πω ότι η εισήγηση μου θα εμπεριέχει δύο βασικά στοιχεία.
Αφενός για την κατανόηση του σώματος κι αφετέρου για την καλύτερη συμμετοχή όλων
μας στην όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών στοιχείων του Δήμου.
Θα ξεκινήσω την παρουσίαση του φετινού προϋπολογισμού λέγοντας σας τα εξής:
1. Η κατάρτιση του δεν βασίζεται στο καθαρό τυπικό ισοσκελισμένο μέρος αλλά στις
πραγματικές ανάγκες του Δήμου.
2. Τα στοιχεία των δαπανών είναι πραγματικά και εξυπηρετούν ρεαλιστικά στοιχεία
για την κάλυψη του λογιστικού μέρους.
3. Ο καταμερισμός των δαπανών είναι αναλογικός σύμφωνα με τις ανάγκες και τις
προοπτικές για την μέγιστη αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ.
4. Αν θα προσέξετε διαβάζοντάς τον, σε όλους τους κωδικούς πριν τοποθετηθούν τα
χρήματα φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε την μέγιστη απόδοση δαπάνης και κόστους
ωφέλειας.
5. Είναι ένας ολιστικός προϋπολογισμός με απώτερο σκοπό την ισόρροπη ανάπτυξη
σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής λειτουργίας και ταυτόχρονα της μέγιστης
αξιοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν.
6. Αν θα προσέξετε καλά όσοι τον διάβασαν, η αναλογικότητα εσόδων-εξόδων έχει
προσαρμοστεί με βάση τους δύο ορίζοντες της δημοτικής αρχής που είναι:
Αφενός η βραχυχρόνια αξιοποίηση πόρων καθώς επίσης η μακροχρόνια αναλογικά
μέγιστη απόδοση των χρηματικών ροών. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της
παρουσίασης αξίζει να σας αναφέρω το γεγονός ότι ένας ισοσκελισμένος
προϋπολογισμός δεν μπορεί να είναι βιώσιμος, παραγωγικός και εφαρμόσιμος εάν
δεν βασίζεται στην αρχή της αύξουσας απόδοσης δηλαδή εφαρμόζουμε και
υλοποιούμε έργα τα οποία είναι η βάση για άλλα μεγαλύτερα έργα.

Τα ανωτέρω αποτελούν την εικόνα και την αποτύπωση του φετινού
προϋπολογισμού.
Ως δημοτική αρχή είχαμε και έχουμε σκοπό, η κατάρτιση του προϋπολογισμού να
μην αποτυπώνεται απλά σε μία ισοσκέλιση εσόδων-εξόδων αλλά να είναι
προσανατολισμένη στα οικονομικά γεγονότα που σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, περιφέρειας, χώρας και ευρωπαϊκής ένωσης συμβαίνουν.
Επεξήγηση της παραπάνω πρότασης. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε σε καμία
περίπτωση την αύξηση του κόστους ενέργειας για το τι συνέπειες μπορεί να έχει για
τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις αλλαγές που
επέρχονται στις κοινωνικές δομές καθώς επίσης και στο θεσμικό ρόλο που παίζει η
τοπική αυτοδιοίκηση.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κοινωνικές δομές όπως ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές
οικογένειες, κακοποιημένες γυναίκες.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε λαμβάνοντας υπόψιν τη γεωγραφική ιδιομορφία του
Δήμου μας και την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα που είναι απαραίτητη
για την κανονικότητα της καθημερινότητας.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την αξία του αθλητισμού στην κοινωνικοποίηση των
παιδιών και των εφήβων και την ψυχική ευμορφία των ενηλίκων.
Και τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον πολιτισμό που είναι η υπογραφή μας
ως έθνος.
Κλείνοντας, θα σας πω ότι η φετινή κατάρτιση του προϋπολογισμού είναι άρρηκτα
και ταυτόχρονα προσαρμοσμένη στα ρεαλιστικά έσοδα του Δήμου και στην αλλαγή
των αναγκών-συνηθειών που βιώνουμε και θα βιώσουμε στο Οικονομικό Έτος που
έχουμε.
Ως δημοτική αρχή είμαστε υποχρεωμένοι και αυτό θα πράξουμε έχοντας γνώση του
παρόντος και διαβλέποντας τις αλλαγές του μέλλοντος θα προσαρμοζόμαστε κάθε
φορά και διαφορετικά σύμφωνα με τις ανάγκες που επιτάσσουν οι καιροί.
Για όλα αυτά που σας προαναφέρουμε αξίζουν ένα τεράστιο ευχαριστώ στο
υπηρεσιακό προσωπικό και σ’ αυτό το λόγο οφείλω να τους πω ότι με εκτίμηση και
σεβασμό προς το πρόσωπο τους θα εργαστούμε και θα συνεργαστούμε για να
πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».