Home Blog

Ελληνική σημαία: H ιστορία και οι κανόνες του εθνικού μας συμβόλου

0

 

 

 

Έλληνες πολέμησαν και υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους το ιερό σύμβολο, την ελληνική σημαία. Είναι τεράστια η σημασία της, καθώς περικλείει στις πτυχές της αγώνες και θυσίες, εκφράζει την εθνική μας ενότητα και δίνει υλική υπόσταση στην έννοια του Έθνους. Στη σημαία ορκίστηκαν άλλωστε και οι ήρωες που ξεσηκώθηκαν στις 25 Μαρτίου 1821.

Διακόσια συν δύο χρόνια από τις 25 Μαρτίου 1821 και οι εκδοχές που έχουν ειπωθεί για την επιλογή των σχημάτων και των χρωμάτων της ελληνικής σημαίας, καθώς και την αλληγορική τους σημασία, είναι πολλές.

Εξάλλου, στα επίσημα έγγραφα της εποχής ή μεταγενέστερα δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να αιτιολογούν την προτίμηση αυτών των χρωμάτων, του είδους και του σχήματος της σημαίας, σύμφωνα με μελέτη της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού με τίτλο «Η ελληνική σημαία» το 2005.

Ορισμένες από αυτές τις εκδοχές είναι:

* Το κυανό χρώμα συμβολίζει τον ουρανό και το λευκό τον αφρό των κυμάτων της θάλασσας που περιβάλλει τη χώρα μας.

* Το λευκό συμβολίζει την αγνότητα του σκοπού των Ελλήνων και το κυανό υποδηλώνει τη θεϊκή παρέμβαση, αφού ο Θεός ενέπνευσε στο Έθνος την ιδέα να αναλάβει και να φέρει σε αίσιο πέρας έναν άνισο αλλά δίκαιο αγώνα.

* Τα χρώματα παραπέμπουν στη ναυτική βράκα (κυανό) και στη φουστανέλα (λευκό).

* Οι εννέα κυανές και λευκές οριζόντιες παράλληλες λωρίδες αντιπροσωπεύουν τις συλλαβές του «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» ή συμβολίζουν τη θάλασσα και τους κυματισμούς της.

Ελληνική σημαία: Έτος «γέννησης» το 1822

Το 1821, πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης, δεν υπήρχε ενιαία διοίκηση και το κάθε στρατιωτικό σώμα έφερε τη δική του σημαία. Οι επαναστατικές σημαίες είτε ήταν τρίχρωμες (άσπρο-μαύρο-κόκκινο) με τα σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας (όπως π.χ. τον φοίνικα που αναγεννιέται από τις στάχτες του ή την άγκυρα κ.ά.), τα οποία είχαν όλες οι σημαίες των νησιών, είτε ακολουθούσαν τα μπαϊράκια και τα φλάμπουρα των αρματολών φέροντας σταυρό μαζί με αγίους ή τον αετό, ενώ πολλά χωριά εξεγέρθηκαν υπό το λάβαρο της εκκλησίας της ενορίας τους.

Η σημαία των επαναστατών της Κεντρικής Μακεδονίας το 1822 

Το 1822 πραγματοποιήθηκε η Α´ Εθνική Συνέλευση στην Επίδαυρο, η οποία ψήφισε το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος», το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Στις παραγράφους ρδ’ και ρε’ του Προσωρινού Πολιτεύματος συναντάται η πρώτη απόφαση για τη μορφή της ελληνικής σημαίας, με την οποία καθιερώθηκαν το κυανό και το λευκό ως χρώματα της σημαίας και ανατέθηκε στο Εκτελεστικό Σώμα (σ.σ. Κυβέρνηση) να προσδιορίσει τη μορφή της.

Σύμφωνα με μια θεωρία οι Έλληνες ήθελαν να αποφύγουν το κόκκινο και το πράσινο, χρώματα δηλαδή που συνδέονταν με τον ισλαμισμό και την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ παράλληλα σύμφωνα με άλλη θεωρία, η επιλογή των χρωμάτων έγιναν για να συμβολίζει το γαλάζιο της θάλασσας του Αιγαίου και το λευκό των κυμάτων. Πάντως η πιο διαδεδομένη θεωρία για το πλήθος των λωρίδων, είναι ότι συμβολίζουν τις συλλαβές της φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος», οι πέντε κυανές τις συλλαβές «Ε-λευ-θε-ρί-α» και οι τέσσερις λευκές «ή θά-να-τος». Οι θεωρίες για την επιλογή των χρωμάτων και το συμβολισμό των λωρίδων κρίνονται συχνά βέβαια ως λαϊκοί θρύλοι και ρομαντισμοί. Ωστόσο, γεγονός είναι πως πολλές από τις σημαίες της επανάστασης έφεραν μία από τις φράσεις «Ελευθερία ή Θάνατος», «Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ», ή «ΝΙΚΗ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».

Στις 15 Μαρτίου 1822 εκδόθηκε η απόφαση 540 του εκτελεστικού, υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του Σώματος, Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο. 

Το διάταγμα όριζε για τις σημαίες ότι:

α) των μεν κατά γην δυνάμεων η σημαία, σχήματος τετραγώνου, θα είχεν εμβαδόν κυανούν, το οποίο θα διηρείτο εις τέσσαρα ίσα τμήματα από άκρων έως άκρων του εμβαδού.

β) η δε κατά θάλασσαν σημαία θα ήτο διττή, μία διά τα πολεμικά και άλλη διά τα εμπορικά πλοία. Και της μεν διά τα πολεμικά πλοία το εμβαδόν θα διηρείτο ες εννέα οριζόντια παραλληλόγραμμα, παραμειβομένων εις αυτά των χρωμάτων λευκού και κυανού, εις την άνω δε προς τα έσω γωνίαν τούτου του εμβαδού εσχηματίζετο τετράγωνον κυανόχρουν, διηρημένον εν τω μέσω δι’ ενός σταυρού λευκοχρόου. Της δε διά τα εμπορικά πλοία διωρισμένης το εμβαδό θα ήτο κυανούν, εις την άνω προς τα έσω γωνίαν τούτου του εμβαδού εσχηματίζετο ωσαύτως τετράγωνον λευκόχρουν και διηρημένον εν τω μέσω δι’ ενός σταυρού κυανοχρόου.

Σύμφωνα με κείμενο στο ιστορικό αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών υπ’ αριθμόν 8711, η πρώτη σημαία που υψώθηκε στα Καλάβρυτα:

…έφερεν άνωθεν σταυρόν, με γραμμάς κάτωθεν αυτού 16, κατά το σύνθημα της Εταιρείας των Φιλικών, και με την επιγραφήν ή ελευθερία ή θάνατος. Κατόπιν δε ο Ν. Σολιώτης έλαβε προσφερθείσαν αυτώ παρά της μονής Αγίας Λαύρας την χρυσοκέντητων επί των Χριστιανών αυτοκρατόρων σημαίαν της μονής, φέρουσα εξ ενός την Ανάστασιν και ετέρωθεν τον άγιον Γεώργιον. Σώζονται δε ως παρακαταθήκαι μετά τον Αγώνα παρά του Σολιώτου εις τη ρηθείσαν μονήν αμφότεραι αυταί αι σημαίαι.

Ελληνική σημαία του ανεξάρτητου κράτους

Επί Όθωνα το 1832 προστέθηκαν στη σημαία του στρατού ξηράς και του πολεμικού ναυτικού τα βασιλικά παράσημα. Η εμπορική σημαία ορίστηκε να είναι σαν την σημαία του πολεμικού ναυτικού, χωρίς τα παράσημα. Το 1862 με την κατάλυση της βασιλείας του Όθωνα, αφαιρέθηκαν απ’ τις σημαίες τα βασιλικά παράσημα.

Επί Γεωργίου Α΄ (1863 – 1913) προστέθηκε στις σημαίες στρατού και πολεμικού ναυτικού το βασιλικό στέμμα. Το 1864, ορίστηκε η σημαία του πεζικού να φέρει στο κέντρο της εικόνα του Αγίου Γεωργίου, προστάτη του πεζικού.

Στις 31 Μαΐου 1914 εκδόθηκε βασιλικό διάταγμα που όριζε με ακρίβεια τη μορφή των σημαιών, χωρίς να μεταβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά που ήδη είχαν.

Στις 25 Μαρτίου 1924 τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Ναυτικών αφαίρεσαν τα στέμματα από τις σημαίες, εκτελώντας το ψήφισμα της Δ΄ Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης στην Αθήνα «Περί ανακηρύξεως τής Δημοκρατίας».

Στις 20 Φεβρουαρίου 1930 νέο διάταγμα για τη μορφή της Σημαίας, όριζε ότι η κλίμακα της εθνικής σημαίας είναι 2:3. Το διάταγμα όριζε ακόμη η σημαία του πεζικού να χρησιμοποιείται από τα συντάγματα πεζικού και ευζώνων, και στον ιστό της να φέρει υπερκείμενη σταυροφόρο χρυσή σφαίρα με εμπρός τον αριθμό του συντάγματος και πίσω το γράμμα Π.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1935 επαναφέρθηκαν τα στέμματα στις σημαίες με το ψήφισμα της Ε΄ Εθνικής Συνέλευσης στην Αθήνα «Περί καταργήσεως τής αβασιλεύτου Δημοκρατίας».

Το 1967, η Χούντα των Συνταγματαρχών αφαίρεσε το στέμμα από τις σημαίες, και το 1969 με νέο ψήφισμα καταργήθηκε η σημαία του πεζικού και καθιερώθηκε ως επίσημη σημαία εκείνη του Ναυτικού. Στις 18 Αυγούστου του 1970, η αναλογία της σημαίας μετατράπηκε από 2:3 σε 7:12.

Ελληνική σημαία: To επίσημο εθνικό σύμβολο σήμερα

Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας τέλη Ιουλίου 1974, εκδόθηκαν ο Νόμος 48/1975 (ΦΕΚ 108/7-6-1975, σ.σ. 617-61 και το Προεδρικό Διάταγμα 515/1975 (ΦΕΚ 170/13-8-1975, σ.1143), που καθόριζαν με λεπτομέρειες τις προδιαγραφές της σημαίας.

Όμως, το 1978 εκδόθηκε ο Νόμος 851 «Περί της Εθνικής Σημαίας, των Πολεμικών Σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας» (ΦΕΚ 233, τ. Α/21-12-1978, σ.σ. 2250-2252), ο οποίος καθορίζει ότι η Εθνική Σημαία είναι κυανόλευκη, αποτελείται από εννέα ισοπλατείς οριζόντιες λωρίδες, πέντε κυανές και τέσσερις λευκές, με εναλλαγή των χρωματικών τόνων, έτσι ώστε η πρώτη και η τελευταία λωρίδα να είναι κυανή. Στην άνω εσωτερική γωνία μέσα σε κυανό τετράγωνο υπάρχει λευκός σταυρός, οι κεραίες του οποίου εκτείνονται στις πλευρές του τετραγώνου.

Η αναλογία πλάτους προς το μήκος της σημαίας είναι 2 προς 3. Ο ιστός είναι χρώματος λευκού και στην κεφαλή φέρει λευκή σφαίρα με σταυρό, όταν πρόκειται για σημαία στρατοπέδων, δημόσιων και δημοτικών αρχών κ.λπ. ή δίχως σταυρό για σημαία που υψώνεται από ιδιώτες, σε καταστήματα, γραφεία κ.λπ.

Ωστόσο, το άρθρο 9 του Νόμου 851 κατήργησε, μεταξύ άλλων, το άρθρο 1 του Νόμου 48/1975 και το ΠΔ 515/1975, και ουσιαστικά έθεσε εκτός ισχύος την Εθνική Σημαία όπως αυτή καθιερώθηκε από την Α΄ Εθνοσυνέλευση της 15ης Μαρτίου 1822 και ίσχυσε χωρίς σημαντικές μεταβολές μέχρι το 1978.

Ελληνική σημαία: Οι κανόνες της

Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας κώδικας που ακολουθεί τη σημαία. Μία σειρά από κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε ένδειξη τιμής και σεβασμού του εθνικού αυτού εμβλήματος.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, η έπαρση της σημαίας τελείται κάθε μέρα στις 8 το πρωί και παραμένει στη θέση της μέχρι τη δύση του ηλίου. Στη διάρκεια των αθλητικών εκδηλώσεων παραμένει σ’ έπαρση, ενώ στη διάρκεια εθνικού ή θρησκευτικού πένθους, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες. Κατά τον εορτασμό εθνικών και τοπικών επετείων, ο σημαιοστολισμός διατηρείται και κατά τη νύχτα, εφόσον ο εορτασμός διαρκεί περισσότερες από μία ημέρες.

Κατά την έπαρση, υποστολή ή διέλευση της Εθνικής ή πολεμικής σημαίας με τη συνοδεία τιμητικής φρουράς, όλοι οφείλουν να στραφούν προς το μέρος της, να λάβουν στάση προσοχής και να αποδώσουν τον απαιτούμενο χαιρετισμό.

Στη διάρκεια παρελάσεων, που πραγματοποιούνται εντός συνόρων, με την παρουσία άλλων σημαιών, η Εθνική Σημαία τοποθετείται δεξιά αυτών των σημαιών, ενώ παρουσία λαβάρων, τοποθετείται μπροστά και στο μέσο αυτών. Οι σημαίες ξένων κρατών πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις με την Εθνική Σημαία, όταν υψώνονται σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας.

Η Εθνική Σημαία απαγορεύεται να φέρει διακριτικά οργανώσεων, σωματείων, ιδρυμάτων κ.λπ. ή οποιαδήποτε άλλη παράσταση που αλλοιώνει το σχήμα της. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της ως αντιπροσωπευτικό σύμβολο διαφόρων οργανώσεων, σωματείων και συλλόγων. Απαγορεύεται να ακουμπάει στο έδαφος και να αναρτάται σε εξώστες, παράθυρα, ή μπαλκόνια χωρίς ιστό.

Όταν παλαιώσει ή καταστραφεί, δεν καταλήγει στα απορρίμματα, αλλά καίγεται.

Σύμφωνα με το άρθρο 181 του Ποινικού Κώδικα, όποιος αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την Εθνική Σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας του ελληνικού κράτους τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.

Η ελληνική σημαία εορτάζει και τιμάται στις 27 Οκτωβρίου, παραμονή της επετείου του ΟΧΙ.

Βαγγέλης Μαρινάκης και Super League 1 κατά ΕΠΟ: «Απαράδεκτη συμπεριφορά – Ελίτ διαιτητές ή είστε ανίκανοι»

0

 

 

 

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ως πρόεδρος της Super League 1, έστειλε νέα επιστολή στην ΕΠΟ για τα πλέι οφ, ζητώντας ξανά ελίτ διαιτητές για τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.

Οι ομάδες της Super League 1 βρίσκονται σε… πόλεμο με την ΕΠΟ το τελευταίο διάστημα και ο Βαγγέλης Μαρινάκης έστειλε με την επιστολή, νέο μήνυμα στην Ομοσπονδία, με μία σειρά από κατηγορίες εναντίον της.

Η επιστολή της Super League 1

«Κύριοι,

Για μια ακόμα φορά προκαλείτε τη φίλαθλη κοινή γνώμη αλλά και το συνεταιρισμό μας.

Στις 20 Μαρτίου καλέσατε τις έξι ομάδες που συμμετέχουν στα πλέι οφ, σε κοινή σύσκεψη με τον κ. Μπένετ.

Στην συνέχεια αποκλείσατε την ΠΑΕ Άρης κα την ΠΑΕ Βόλος δείχνοντας ασέβεια προς τα μέλη μας και τον συνεταιρισμό της Super League ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύετε την απόσταση που έχετε από το πραγματικό ποδόσφαιρο αφού αποκλείετε τις συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες όχι μόνον θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο στην έκβαση του Πρωταθλήματος αλλά διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για την επόμενη χρονιά!

Πέραν της απαράδεκτης συμπεριφοράς σας, τονίζουμε και πάλι ότι είναι κοινή απόφαση των ομάδων μας για να διαιτητεύσουν τα πλέι οφ ελίτ ξένοι διαιτητές και τοπ διαιτητές από τα έξι μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ταυτόχρονα σας επαναλαμβάνουμε ότι απαιτούμε να δώσετε μεγάλη προσοχή και στα παιχνίδια των πλέι άουτ. Και τα παιχνίδια μεγάλης σημασίας θα πρέπει να τα διαιτητεύουν επίσης ξένοι διαιτητές εγνωσμένης αξίας.

Τέλος, σας καλούμε με αφορμή τη συνάντηση της Δευτέρας, στην οποία προφανέστατα οφείλετε να καλέσετε τις ΠΑΕ Άρης και ΠΑΕ Βόλος, να προετοιμάσετε και να μας παραδώσετε όλα τα στοιχεία για τις μέχρι τώρα προσπάθειες της ΚΕΔ/ΕΠΟ να φέρει στο Πρωτάθλημα μας ελίτ διαιτητές και τοπ διαιτητές από τα μεγάλα Πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Διαφορετικά απλώς θα επιβεβαιώσετε την ανικανότητα, το δόλο ή το συνδυασμό και των δυο από τους υπευθύνους για τη διαιτησία στο Πρωτάθλημά μας.

Σας καλούμε για ακόμα μια φορά, να αντιληφθείτε την κρισιμότητα των στιγμών και να μην επαναληφθούν φαινόμενα που προκαλούν βία και αλλοίωση της διοργάνωσης».

Μαρίνος Ι. Αχτύπης: Μήνυμα του Αντιδημάρχου Πύργου για την 25η Μαρτίου

0

Η 25η Μαρτίου είναι μεγάλη και διπλή γιορτή για το έθνος μας, είναι πηγή υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Το Έθνος μας γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που έχει συνδεθεί άρρηκτα στη συνείδηση όλων μας με τον αγώνα για την ελευθερία και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Ο εορτασμός της εθνικής μας επετείου, αποτελεί μια ενθύμηση που εμπεριέχει πολλαπλούς συμβολισμούς.  

Το μικρό αριθμητικά αλλά τεράστιο ψυχικά έθνος μας αποτίναξε τον ζυγό της δουλείας, διεκδίκησε, αγωνίστηκε, θυσιάστηκε, αλλά τελικά κατέκτησε την ανεξαρτησία του. Χάρη στη γενναιοψυχία των προγόνων μας, όλοι εμείς οι νεότεροι Έλληνες απολαμβάνουμε σήμερα τα αγαθά της ελευθερίας και της ειρήνης. 

Η Επανάσταση του 1821 αποτελεί διαχρονικό σύμβολο και πηγή έμπνευσης για κάθε αγώνα για ελευθερία. Ο ελληνικός λαός πολέμησε για το όνειρο μιας ελεύθερης πατρίδας. Και πολέμησε σε έναν αγώνα άνισο, με αναρίθμητες απώλειες και θυσίες. 

Ο Ελληνισμός τα κατάφερε και άλλαξε τη μοίρα του χάρη στην ενότητα και την ομοψυχία του, χάρη στην αποφασιστικότητα και την ηθική του συγκρότηση. 

Έτσι λοιπόν, διατηρώντας στη συλλογική μας μνήμη διατηρούμε την πεποίθηση πως όλα στη ζωή μας είναι εφικτά αρκεί να υπάρχει θέληση, θάρρος, επιμονή και αντοχή στις δοκιμασίες.  

Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους τους συνδημότες μου, Χρόνια πολλά, με υγεία και ειρήνη! 

Μαρίνος Ι. Αχτύπης

Ηλεία: Απόδοση 1ης δόσης στους δικαιούχους δήμους, για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι

0

Χρηματικά ποσά θα δοθούν με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών σε δήμους της Ηλείας, για τη χρηματοδότηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η χρηματοδότηση αφοράει το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως τη δημοσίευση του διορισμού των επιτυχόντων των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 4Κ/2020 του ΑΣΕΠ στις αντίστοιχες θέσεις, για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού. 

Αναλυτικότερα τα ποσά σε  δήμους της Ηλείας για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», έχουν ως εξής:

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 85.420,00, ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 215.460,00,  ΖΑΧΑΡΩΣ, 145.950,00 ΗΛΙΔΑΣ,  422.410,00 ΠΗΝΕΙΟΥ, 80.540,00 ΠΥΡΓΟΥ 274.320,00.

Πρόωρη …πυρκαγιά στην περιοχή Κλεισούρα Εφύρας

0

Πυρκαγιά προκλήθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 24 Μαρτίου, στην περιοχή Κλεισούρα της τοπικής κοινότητας Εφύρας του δήμου Ήλιδας.
Επιτόπου κατέφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας με επικεφαλής το διοικητή της κ. Κώστα Χριπάτσιο, ενώ καθοριστικής σημασίας ήταν η παρέμβαση τοπικών φορέων και κατοίκων, προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που εξερράγη …πρόωρα στην περιοχή.

Συμβολική κίνηση στήριξης του Δημάρχου Πύργου στον ελληνικό σιδηρόδρομο μέσω της διαδρομής «Κατάκολο-Πύργος-Αρχαία Ολυμπία» 

0

Παναγιώτης Αντωνακόπουλος: «Ο σιδηρόδρομος για την περιοχή μας είναι δρόμος και  άξονας ζωής και ανάπτυξης»

Σε μια συμβολική κίνηση στήριξης του σιδηρόδρομου, ως μέσο μεταφοράς και ανάπτυξης της περιοχής, ο Δήμαρχος Πύργου επιβιβάστηκε στην αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο Κατάκολο-Πύργος-Ολυμπία, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Όπως δήλωσε: «Το τρένο για την Ηλεία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής ζωής. Κοιτάμε μπροστά. Πρέπει να διορθώσουμε τα κακώς κείμενα. Πρέπει να στηρίξουμε τον σιδηρόδρομο γιατί, για την περιοχή μας είναι δρόμος και άξονας ζωής και ανάπτυξης. Να θυμίσουμε ότι, όταν ο σιδηρόδρομος ήταν στην ακμή του, υπήρξε η κορύφωση του τουριστικού ρεύματος στην Ηλεία. Επίσης ήταν το μέσο μεταφοράς του “μαύρου χρυσού”, της σταφίδας.

Χρειάζονται να γίνουν παρεμβάσεις, να έχουμε ασφάλεια στις διασταυρώσεις, χρειάζεται σύστημα αυτόματου σηματοδότη που λείπει σε πολλές διασταυρώσεις. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε σοβαρά ατυχήματα, όμως παλιότερα τα εικονοστάσια που υπάρχουν, «μαρτυρούν» τα μοιραία δυστυχήματα. 

Στηρίζουμε ανεπιφύλακτα τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Πιστεύουμε ότι είναι καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξης της χώρας. Και παρά τα εξαιρετικά σπάνια συμβαίνοντα, τα οποία οφείλονται βεβαίως σε ιδιαίτερες συνθήκες που συνδιαμορφώνουν αυτά τα ατυχήματα, δεν πρέπει να αδικήσουμε την εικόνα του ελληνικού σιδηρόδρομου». 

Νωρίτερα, στον σταθμό του ΟΣΕ του Πύργου, ο κ. Αντωνακόπουλος είχε μια ενημερωτική συζήτηση, τόσο με την σταθμάρχη Νεκταρία Ψυχομάνη, όσο και με τον μηχανοδηγό Σπύρο Ζεπάτο.

Νέα Διοικήτρια στο νοσοκομείο Αμαλιάδας

0

 

 

Ορκίστηκε χθες, 23 Μαρτίου 2023, Διοικήτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας αρμοδιότητας 6ης Υ.ΠΕ, η  Μαρία Μπαχού από τον Διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Γιάννη Καρβέλη.
Ακολούθησε συνεργασία με θέμα τον γενικότερο σχεδιασμό της Υγειονομικής Περιφέρειας και την ιεράρχηση των ενεργειών που απαιτούνται για την επίλυση των θεμάτων του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας

Πυροβολισμός 10χρονης στην Αμαλιάδα: Προσήχθησαν ο 14χρονος αδερφός και ο παππούς της

0

 

 

Στην Ασφάλεια Αμαλιάδας κρατείται ο παππούς της 10χρονης και ο 14χρονος αδερφός του ανήλικου κοριτσιού και εξετάζονται για το περιστατικό του πυροβολισμού.

Οπως έγινε γνωστό το συμβάν σημειώθηκε στο σπίτι του παππού των παιδιών, όπου ο 14χρονος πήρε την καραμπίνα του ηλικιωμένου, ένα μονόκανο κυνηγετικό όπλο και πυροβόλησε προς το μέρος της αδερφής του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο μηρό.

Η 10χρονη μεταφέρθηκε στη Ν.Μ. Αμαλιάδας και στην συνέχεια διακομίσθηκε στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Πατρών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδεία της Αστυνομίας.

Ύστερα από την εκτίμηση των γιατρών για την κατάσταση της υγείας της μεταφέρθηκε στο χειρουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάταγμα στο μοιριαίο οστό. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν αντιμετωπίζει άλλα σοβαρά τραύματα και δεν κρίνεται προς το παρόν απαραίτητη η μεταφορά της σε άλλο Νοσοκομείο.

πηγή:https://tempo24.news/

Χαλκιδική: Η 26χρονη έδωσε σημεία ζωής – «Είμαι στη Γαλλία με το παιδί»

0

 

 

«Είμαι στη Γαλλία μαζί με το παιδί κι είμαστε καλά», είπε η 26χρονη μητέρα που τηλεφώνησε πριν λίγη ώρα στο Αστυνομικό τμήμα της Χαλκιδικής, το οποίο έχει αναλάβει τις έρευνες για την εξαφάνιση μαζί με την 3χρονη κόρη της από το βράδυ της περασμένης Τρίτης ( 21/3/2023).

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit. gr η νεαρή μητέρα μίλησε με αξιωματικό του αστυνομικού τμήματος της Χαλκιδικής και του είπε ότι έχει φύγει εκτός Ελλάδας. «Είμαι στη Γαλλία μαζί με το παιδί μου και τον πατέρα μου. Είμαστε καλά και τηλεφώνησα γιατί έχει πάρει μεγάλη δημοσιότητα το θέμα» φέρεται να είπε στον αστυνομικό ΕΛΑΣ η 26χρονη.

Μάλιστα ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος προκειμένου να πειστεί ότι στην άλλη άκρη της γραμμής βρίσκεται η 26χρονη μητέρα, της ζήτησε να μιλήσουν με βιντεοκλήση. Έτσι κι έγινε, με το διοικητή να διαπιστώνει και ιδίοις όμμασι ότι ο συνομιλητής του είναι η 26χρονη μητέρα που έχει εξαφανιστεί.

Σύμφωνα με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών η 26χρονη μαζί την 3χρονη κόρη της και τον πατέρα της πέρασαν οδικώς τα σύνορα το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνιση από τον σύντροφο της.

Εις βάρος της μητέρας έχει κατατεθεί μήνυση για αρπαγή, ενώ δεν αποκλείεται την ίδια κατηγορία να αντιμετωπίσει και ο πατέρας της που την βοήθησε να φυγαδεύσουν το παιδί στο εξωτερικό.

Ερωτήματα, όμως, προκαλεί και το γεγονός πώς κατάφερε να περάσει τα σύνορα η 26χρονη μητέρα, καθώς δεν είχε τη συγκατάθεση του 32χρονου συντρόφου της και πατέρα του παιδιού.

Και αυτό γιατί, σε περίπτωση που ο ανήλικος συνοδεύεται μόνο από τον ένα εκ των δύο γονέων του, θα πρέπει να έχει μαζί του υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα, μέσω της οποίας θα επιτρέπεται το ταξίδι. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από την ΕΛ.ΑΣ. ή από κάποια άλλη αρμόδια ελληνική Αρχή.

ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΛΥΜΠΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25 Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

0

 

 

 

 

“Πηγή έμπνευσης
ο αγώνας των προγόνων”

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821 έχει πάντα για τον Ελληνισμό και
την Ορθοδοξία έναν ιδιαίτερο συμβολισμό και εκπέμπει μηνύματα
πίστης, ελπίδας και εθνικής ανάταξης. Το Έθνος μας τιμά και φέτος τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τον αγώνα των προγόνων μας για την
ελευθερία.
Ο Αγώνας του 1821 παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος, μας εμπνέει
και μας διδάσκει, θέτει σε εγρήγορση την εθνική μας αυτοπεποίθηση
και μνήμη και αναμφισβήτητα αποτελεί μεγάλη ευθύνη για τις νεότερες
γενιές η διατήρηση των υπέρτατων αγαθών που κληρονομήσαμε από
τους προγόνους μας.
Τα διαχρονικά μηνύματα της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της
αφύπνισης και της κινητοποίησης της συλλογικής μας συνείδησης,
αποτελούν οδηγό αισιοδοξίας και έμπνευσης, ώστε οι Έλληνες
ενωμένοι να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόκληση και να
στοχεύουμε ψηλά.
Οι πρόγονοί μας έγραψαν το πιο μεγάλο κεφάλαιο της νεότερης
ιστορίας, ο υψηλός συμβολισμός των αγώνων τους αποτελεί
παρακαταθήκη για τον άνθρωπο και το Έθνος και πρέπει να είναι ο
φάρος για τα επόμενα βήματά μας.
Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!