Home Blog

Νίκος Κοροβέσης: Με γεμάτη ατζέντα και διεκδικήσεις για την θωράκιση της Ηλείας o Αντιπ/άρχης ΠΕ Ηλείας στη συνάντηση με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια

0

Νίκος Κοροβέσης: Με γεμάτη ατζέντα και διεκδικήσεις για την θωράκιση της Ηλείας

Οι παρεμβάσεις που προτείνει ο κ. Κοροβέσης για το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και υπόμνημα με τις κατεπείγουσες ανάγκες της περιοχής

Πιστός στις εξαγγελίες του, πως η Πολιτική Προστασία αποτελεί αυτή τη στιγμή πρώτη προτεραιότητα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης συναντήθηκε το πρωί
της Δευτέρας 27 Μαΐου, για μία ακόμα φορά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, μεταφέροντας του τα αιτήματα της περιοχής για μια
ασφαλή αντιπυρική περίοδο και παράλληλα του παρέδωσε και ένα υπόμνημα, με
περαιτέρω διεκδικήσεις για την θωράκιση της περιοχής απέναντι στις φυσικές
καταστροφές.

Ο Νίκος Κοροβέσης έθεσε υπόψιν του κ. Κικίλια το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την
διακοπή των εργασιών καθαρισμού σε διάφορες περιοχές της Π.Ε. Ηλείας και ακολούθως η
συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ» και τις παρεμβάσεις που κρίνει ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας ότι πρέπει να γίνουν με στόχο την πρόληψη, την
ετοιμότητα και την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών και του
περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις που προτείνει ο κ. Κοροβέσης για κάθε έναν από τους
τέσσερις άξονες οι εξής:

AΞΟΝΑΣ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κτίρια Φάρος, Άτλαντας, Προμηθέας και λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις: Καθώς ήδη
έχουν αναβαθμιστεί όλα τα κτήρια των πυροσβεστικών μονάδων πλην της Αμαλιάδας
ζητήθηκε να προβούν και στην εκεί αναβάθμιση.

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.ΚΕ.Π.Π.): Στο αεροδρόμιο
του Επιταλίου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη καθώς ενός ΠΕ.ΚΕ.Π.Π. καθώς έχουμε έναν από
τους υψηλότερους δείκτες επικινδυνότητας, περιοχές ΝΑΤURA και αρχαιολογικούς χώρους.

Εξοπλισμός Εθελοντικών Οργανώσεων: Προμήθεια εξοπλισμού. Γίνεται προσπάθεια
δημιουργίας δικτύου εθελοντών από την Π.Ε. Ηλείας ανά δήμο με την συνεργασία
πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 28 Μαΐου 2024

Οχήματα μεταφοράς, δασοπυρόσβεσης και αντιμετώπισης φυσικών και λοιπών
καταστροφών για το προσωπικό Γ.Γ.Π.Π., Π.Ε.ΚΕ.Π.Π: Αίτηση για εξοπλισμό και οχήματα
για την ενίσχυση των εθελοντικών μονάδων αλλά και για την συνδρομή στις προσπάθειες
των δασαρχείων και της πυροσβεστικής όπου χρειαστεί. Επίσης αίτημα, το όχημα που είχε
και πέρυσι η Π.Ε. Ηλείας με leasing και χρησιμοποιήθηκε από τις ομάδες των ξένων
πυροσβεστών που είχαμε στην Ολυμπία και θέλουμε να τους έχουμε και πάλι φέτος.

Αναβάθμιση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας
διαχείρισης μάθησης και Ευαισθητοποίηση πληθυσμού: Οι δήμοι έχουν ήδη πάρει
εξοπλισμό σε υπολογιστές και GPS που έχουν συνδεθεί με το δίκτυο της Πυροσβεστικής
(engage). Αίτημα να έχει και η Π.Ε. Ηλείας κάτι ανάλογο. Θα ήταν χρήσιμο (λόγω
διαλειτουργικότητας).

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου για την πρόληψη, άμεση
επέμβαση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές: Ζητάμε την
προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού.

Προμήθεια συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (ευαίσθητες περιοχές,
αρχαιολογικοί χώροι κλπ.): Πέρα από την αναγκαιότητα της προμήθειας τους , ο τομέας
Τουρισμού της ΠΔΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα HERIT ADAPT που στοχεύει στην
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων μερών μέσα από τη
συγκρότηση διεπιστημονικών τοπικών ομάδων εργασίας έχοντας ως στόχο την αειφόρο
ανάπτυξη του τουρισμού, που θα βασίζεται σε δεδομένα ενός Βιώσιμου Μοντέλου
Τουρισμού. Το μοντέλο θα εφαρμοστεί σε 8 επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές Euro-MED,
συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών UNESCO καθώς και λιγότερο γνωστών μνημείων,
παράκτιων και ορεινών περιοχών και συγκεκριμένα τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα
που απαιτεί την τοποθέτηση συστήματος ανίχνευσης καπνού και αξιολόγησης των
μετρήσεων του.

Προμήθεια μετεωρολογικών σταθμών για την έγκαιρη προειδοποίηση φυσικών
καταστροφών: Εκτός από τις κάμερες και τους μετεωρολογικούς σταθμούς, είναι αναγκαία
και η προμήθεια συσκευής μέτρησης της σκόνης ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν όσα
ορίζει η εγκύκλιος αριθ Δ1(δ)/ΓΠ οικ 25498/08-05-2024 του τμήματος Υγειονομικής
Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Κινητά κέντρα επιχειρήσεων στις 13 Περιφέρειες: Παροχή κινητής μονάδας (λεωφορείου)
για το συντονισμό των επιχειρήσεων σε περίπτωση φυσικής καταστροφής.
Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων GPS πυροσβεστικού σώματος, οχημάτων
πολιτικής προστασίας Περιφερειών και Δήμων, Αναβάθμιση Συστήματος Engage: Όπως
προαναφέρθηκε και στον Άξονα 1, αίτημα να υπάρξει σύνδεση μεταξύ Περιφέρειας ,
Δήμων και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Αίτημα για αύξηση των εναέριων μέσων πυρόσβεσης αλλά σύμφωνα με Ειδικά μέσα
περιπολίας και απομάκρυνσης πολιτών και οχήματα που συμβάλουν στην επιχειρησιακή
ετοιμότητα (7) που αναφέρει ο Άξονας 4. Αίτημα για μέσα και εξοπλισμό που θα
συμβάλλουν στην ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών σε περίπτωση φυσικής καταστροφής
αλλά και παροχή αναγκαίου εξοπλισμού στις εθελοντικές ομάδες.
Υπόμνημα με τις κατεπείγουσες ανάγκες

Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης, παρέδωσε στον στον
Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια ένα υπόμνημα, μέσα
στο οποίο εξηγεί τους λόγους για τους οποίους η Ηλεία χρήζει άμεσης προσοχής και
πρόνοιας από το Υπουργείο, παραθέτοντας τις κατεπείγουσες ανάγκες που υπάρχουν στις
περιοχή και οι οποίες προκύπτουν από την επικοινωνία που υπήρξε με την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτές
συνοψίζονται στις εξής:

1. Αύξηση της κατανομής των εναέριων μέσων πυρόσβεσης σε σχέση με την περσινή
περίοδο, με έδρα την 117 Πτέρυγα Μάχης της Ανδραβίδας

2. Δημιουργία στην Ηλεία, βάσης ομάδας ΕΜΟΔΕ καθ΄ όλη την αντιπυρική περίοδο και
ομάδας ΜΕΤΠΕ ανάλογα με τον δείκτη της επικινδυνότητας

3. Προεγκατάσταση (prepositioning) ευρωπαίων πυροσβεστών στον νομό μας

4. Επιτήρηση από Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) σε επικίνδυνες και
ευαίσθητες περιοχές

5. Προμήθεια εξοπλισμού για τα μέλη των Εθελοντικών Ομάδων.

Πύργος: Νεκρός ο 73χρονος Γ.Α. σε σύγκρουση του ΙΧ που οδηγούσε με τρένο στην οδό Κολιρίου όταν επιχείρησε με το αυτοκίνητο να περάσει τις γραμμές

0

O 73χρονος Γεώργιος Αναγνωστόπουλος από τον Πύργο είναι ο άτυχος άνδρας που βρήκε τραγικό θάνατο σήμερα το πρωί της Τρίτης 28/05 σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδό Κολιρίου στον Πύργο, όταν επιχείρησε με το αυτοκίνητό του να περάσει τις γραμμές του τρένου, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το τρένο και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας του Πύργου, προκείμενου να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό του οδηγού, καθώς επίσης στο σημείο είχε σπεύσει και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σωρό του άτυχου άνδρα και την μεττέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο του Πύργου.

O γιατρός Χρήστος Γκιλίτσης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες μιλάει στο OlympiaWebRadio (Ηχητικό)

0

Μέσα στους πρώτους 14 υποψήφιους ευρωβουλευτές ανακοινώθηκε ο Κορίνθιος καρδιολόγος Χρήστος Γκιλίτσης, o γιατρός της καρδιάς μας!

Χρήστος Γκιλίτσης
Ο Χρήστος Γκιλίτσης είναι διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Ρώμης και εργάζεται ως Ιατρός Καρδιολόγος από το 1993. Εργάστηκε στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αθηνών και μετά την απόκτηση του τίτλου του Ειδικού Καρδιολόγου εγκαταστάθηκε στην Κόρινθο, όπου εργάζεται ως Ειδικός Καρδιολόγος τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια. Έχει πλήθος ιατρικών δημοσιεύσεων σε ελληνικά και ξένα ιατρικά περιοδικά και μιλάει άριστα αγγλικά και ιταλικά. Η πολιτική του δραστηριότητα στο Νομό Κορινθίας υπήρξε έντονη αφού έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κοινότητας Κρυονερίου και υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του Π.Α.Σ.Ο.Κ σε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων. Είναι πατέρας δύο παιδιών της Δέσποινας και του Νικολάου Κωνσταντίνου.

Μαρινίκη Θεοδώρου: «Το βασικό ζητούμενο είναι η κοινωνική ευημερία»

0

Συνέντευξη στον Μιχάλη Δημητρόπουλο

Μαρινίκη Θεοδώρου. Η μοναδική υποψήφια ευρωβουλευτής από την Ηλεία. Επίσης, η μοναδική υποψήφια ευρωβουλευτής με μεταπτυχιακές σπουδές σε αυτό που καλείται να υπηρετήσει: στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση. Μάχιμη δικηγόρος και άριστη γνώστης των ευρωπαϊκών ζητημάτων. Εάν εκλεγεί ευρωβουλευτής δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα πάει στις Βρυξέλλες. Έχει ζήσει και έχει εργαστεί στις Βρυξέλλες.
Στα 39 της χρόνια πήρε την απόφαση να κατέλθει υποψήφια στις ευρωεκλογές με το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Η προεκλογική της εκστρατεία διακρίνεται από σοβαρότητα και άρτιο πολιτικό λόγο. Δεν κάνει προεκλογικό αγώνα από το Tik Tok. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, πως το Σάββατο ήταν καλεσμένη στο συνέδριο που διοργάνωσε ο Economist στην Αθήνα με τίτλο: «ΜμΕ: Καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και ευημερία σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον». Εκεί μάλιστα, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει, μεταξύ άλλων, με τον πρώην Πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ.
Η Μαρινίκη Θεοδώρου μιλά σήμερα στην «ΠΡΩΤΗ». Απαντά ξεκάθαρα σε όλες τις ερωτήσεις που της θέσαμε. «Οφείλουμε με τη στάση μας και τον λόγο μας να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη του λαού στα πρόσωπα που παράγουν πολιτική και που είναι επαρκώς καταρτισμένα για την εκπροσώπησή του», τονίζει.

Ακολουθεί η πλήρης συνέντευξη:
-Έχετε σπουδάσει ευρωπαϊκή νομοθεσία και διακυβέρνηση. Έχετε ζήσει στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Ίσως να είστε η μοναδική υποψήφια ευρωβουλευτής με αυτά τα εχέγγυα. Ωστόσο, σε ακόμα μία περίοδο ευρωεκλογών, βλέπουμε να προβάλλονται στα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας κυρίως αναγνωρίσιμα πρόσωπα, χωρίς αντίστοιχα προσόντα. Τελικά, οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα έχουν καταστεί εκλογές καταμέτρησης δημοτικότητας;
«Οι ευρωεκλογές αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό της λεγόμενης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι πολίτες καλούνται να διαμορφώσουν την παλέτα εκπροσώπησής τους σε μια σκληρή και απαιτητική καθημερινότητα όπως η συμμετοχή στο ευρωκοινοβούλιο. Η χώρας μας έχει ανάγκη ανθρώπους που να μπορούν να παράξουν πολιτική, να διαθέτουν κατάρτιση αλλά και σύνδεση με την κοινωνία.
Τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας θα έλεγε κανείς πως απλά κάνουν τη δουλειά τους, καθώς επικοινωνούν στο ακροατήριό τους πρόσωπα με τα οποία οι πολίτες είναι εξοικειωμένοι. Ο καθένας ξεκινά από τη δική του αφετηρία και είναι απόλυτα σεβαστό.
Αυτό προτιμώ να το βλέπω σαν μια πρόκληση για εμάς τους μη προερχόμενους από τον χώρο του θεάματος, του αθλητισμού κλπ. Οφείλουμε με τη στάση μας και τον λόγο μας να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη του λαού στα πρόσωπα που παράγουν πολιτική και που είναι επαρκώς καταρτισμένα για την εκπροσώπησή του».

-Όπως κάθε φορά, έτσι και αυτή, οι ευρωεκλογές στην Ελλάδα επικεντρώνονται γύρω από θέματα που αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Πιστεύετε πως αυτό γίνεται από επιλογή των κομμάτων ή απλά οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές πολιτικές;
«Κοιτάξτε, η καθημερινότητα για τους Έλληνες είναι αρκετά σκληρή εδώ και σχεδόν 15 χρόνια. Δεν μπορεί ο κόσμος να αντιμετωπίζει προβλήματα διαβίωσης, να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς στο εσωτερικό, να βάλλεται από παντού και εμείς να κουνάμε το δάχτυλο για την ατζέντα της συζήτησης.
Η συμμετοχή μας στο ευρωκοινοβούλιο έχει μεν ως σκοπό τη βελτίωση της θέσης της χώρας εντός Ε.Ε., αλλά το βασικό ζητούμενο είναι η κοινωνική ευημερία. Πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε σε αυτόν τον ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, σε αυτή την καθημερινή διαβούλευση, να πείσουμε τον κόσμο πως η βελτίωση των όρων ζωής τους περνάει και από τις Βρυξέλλες, για να μην πούμε πρώτα από κει».

-Στις συνεχείς επαφές που κάνετε με τους πολίτες, ποια είναι τα κυρίαρχα ζητήματα που σας θέτουν;
«Το νούμερο ένα ζήτημα είναι η ακρίβεια. Δεν πρέπει να αγνοούμε όμως και τα υπόλοιπα ζητήματα που βάζουν στη συζήτηση οι πολίτες και είναι πιο «δομικής φύσης». Η εγκατάλειψη της περιφέρειας, η κατάσταση στην υγεία και την παιδεία, η έλλειψη προοπτικής, οδηγούν πολύ κόσμο να αφήνει τον τόπο του προς αναζήτηση μιας καλύτερης ευκαιρίας. Η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα βρίσκεται σε ασφυξία. Οι αγρότες μας ρωτάνε καθημερινά για το τι γίνεται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι κτηνοτρόφοι το ίδιο. Δεν υπάρχει επαγγελματικός τομέας που να μη βρίσκεται σε εσωστρέφεια και αμφιβολία για το αύριο».

-Η Κοινή Αγροτική Πολιτική που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα ζήτημα που αφορά ιδιαίτερα την χώρα μας και ειδικότερα την Ηλεία. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι νιώθουν αποκομμένοι από τις αποφάσεις που λαμβάνονται από την Κομισιόν. Μάλιστα, πριν από λίγους μήνες έγιναν μαζικές κινητοποιήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες. Πώς γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον απλό παραγωγό;
«Η Ηλεία είναι ένας τόπος ευλογημένος. Οι παραγωγικές δυνατότητές μας είναι τεράστιες και αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά τόσο εμείς, όσο και οι αρμόδιοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Στον Πύργο δεν υπάρχει κανείς του οποίου το γενεαλογικό δέντρο να μην απολήγει, αργά ή γρήγορα, σε αγροτικές ρίζες.
Δεν είναι λίγες οι φορές που η Ε.Ε. έχει βρεθεί σε δίνη κρίσης με αφορμή το αγροτικό ζήτημα και αυτό είναι φυσιολογικό, καθώς το αγροτικό ζήτημα θα έλεγε κανείς πως είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Από το 1992 και έπειτα, οι μεταρρυθμίσεις που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα στην ΚΑΠ, ενσωματώνουν και κοινωνικές ανησυχίες όπως το περιβάλλον και το κλίμα, τα τρόφιμα, τη δημόσια υγεία, αναδεικνύοντας τον πολύ-λειτουργικό ρόλο της γεωργίας στην παροχή τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων αγαθών.
Ο μόνος τρόπος να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τον παραγωγό είναι η ενεργή εκπροσώπηση. Για μένα αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση, ίσως και η μεγαλύτερη. Δεν μπορεί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς διαβούλευση. Δε γίνεται να μη λαμβάνουμε υπόψη τις θέσεις των εκπροσώπων των αγροτών και να αντιμετωπίζουμε την αγροτική παραγωγή ως αριθμούς και ποσοστά. Κάθε τόπος έχει τις ιδιαιτερότητές του, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.
Η ΚΑΠ βασίζεται σε δυο πυλώνες: το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, που αναλαμβάνει την άμεση στήριξη του κλάδου αλλά και επιβάλει μέτρα και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων, τις δράσεις για το κλίμα, την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη και τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Εκεί πρέπει όχι μόνο να έχουμε παρουσία, αλλά να γίνουμε η φωνή των αγροτών».

-Μιας και είναι ο τομέας σας, η απόδοση δικαιοσύνης στην Ελλάδα βρίσκεται όντως πολύ πίσω από την απόδοση δικαιοσύνης στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή απλά είναι ένας μύθος; Και αν ισχύει γιατί;
«Είναι γεγονός πως στην Ελλάδα υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα αναφορικά με την απόδοση δικαιοσύνης. Δυστυχώς, ακόμα και εντός μια γενικότερης φθοράς του δημοκρατικού πολιτεύματος από την κακόβουλη χρήση των θεσμών του και των αξιών του εντός της Ε.Ε., στην Ελλάδα βρισκόμαστε πολλά βήματα πίσω από το σημείο που θα μας έφερνε ακόμα και στο μίνιμουμ του ευρωπαϊκού μέσου όρου».

-Δύο πόλεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ένας στην Ουκρανία και ο άλλος στη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαλέξει στρατόπεδα και στις δύο περιπτώσεις. Είστε υπέρ της ενεργής εμπλοκής των ευρωπαϊκών χωρών στους εν λόγω πολέμους ή υπέρ των πρωτοβουλιών για ειρήνευση;
«Όλοι θέλουμε να επιστρέψει η ειρήνη στην Ευρώπη, τόσο σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, όσο και με την Ουκρανία. Υπάρχει άμεσος αντίκτυπος στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς είναι σημαντικός ο έλεγχος του πληθωρισμού, μιας παραμέτρου ιδιαίτερα σημαντικής για την οικονομική σταθερότητα στην Ε.Ε. Τούτου λεχθέντος, πρέπει να επικεντρωθούμε στις άμεσες ενέργειες που αφορούν στην Ελλάδα».

-Τέλος, θα ήθελα να μου αναφέρετε επιγραμματικά τους στόχους που έχετε θέσει στην περίπτωση που εκλεγείτε και εκπροσωπήστε την χώρα μας στην Ε.Ε.
«Κύριος στόχος μου είναι να βοηθήσω να γίνει η Ελλάδα ένα συνολικά «καλύτερο» κράτος, στηριζόμενο στα εργαλεία που παρέχουν οι θεσμοί της Ένωσης. Να δουλέψουμε σκληρά για να κερδηθεί και πάλι η εμπιστοσύνη στην Ε.Ε. και τους θεσμούς της. Το έχει ανάγκη η χώρα μας που βιώνει βαθιά δημοκρατική παρακμή.
Η διασφάλιση του κράτους δικαίου, η οικονομική προστασία των μικρών και μεσαίων στρωμάτων, η πραγματική στήριξη της μεσαίας τάξης, ο ρόλος της γυναίκας στην εργασία και την κοινωνία, αποτελούν την ιδεολογική βάση της ενδεχόμενης συμμετοχής μου στο ευρωκοινοβούλιο.
Παράλληλα, το αγροτικό ζήτημα, η νέα ΚΑΠ, η στήριξη των αγροτών. Υπάρχει πραγματική ανάγκη εκσυγχρονισμού, καθοδήγησης και προσαρμογής του κλάδου στις αλλαγές που φέρνει η κλιματική κρίση.
Με τη συμμετοχή μου στο ευρωκοινοβούλιο, θέλω να δώσω τον δικό μου αγώνα δίπλα στις προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις και απέναντι στους καιροσκόπους ευρωσκεπτικιστές των άκρων και ειδικότερα της ακροδεξιάς».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Μαρινίκη Θεοδώρου γεννήθηκε στην Πάτρα το 1985 και κατάγεται από τον Πύργο Ηλείας. Είναι δικηγόρος από το 2016 σε θέματα κυρίως εμπορικού και φορολογικού δικαίου με διεθνές πελατολόγιο εντός και εκτός Ευρώπης. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Καταρτίστηκε και εξειδικεύτηκε σε θέματα φορολογικού δικαίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε την ακαδημαϊκή της πορεία λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Διακυβέρνησης (Governance) από την Διεθνή Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS) στην Αθήνα. Έχει λάβει μέρος σε διεθνή συνέδρια με θέματα οικονομίας, διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων, βιώσιμης ανάπτυξης και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ημερίδες με θέματα διαμόρφωσης πολιτικών, νομικών ζητημάτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάει άπταιστα αγγλικά και γαλλικά.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματία στον Πύργo

0

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγο επί της οδού Ρήγα Φεραίου στον Πύργο όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. ΕΛ.ΑΣ. και ΕΚΑΒ έφτασαν άμεσα στο σημείο, με τον τραυματισμένο οδηγό να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Πύργου.

Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ»

0

– «Οραματιζόμαστε μια Πελοπόννησο οικονομικά ζωντανή, πολιτιστικά εμπλουτισμένη και κοινωνικά συνεκτική»
– «Ο δρόμος θα χρησιμεύσει ως αγωγός οικονομικής ανάπτυξης, φέρνοντας αυξημένο τουρισμό και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή μας. Θα τονώσει τις τοπικές οικονομίες, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει τη συνολική ποιότητα ζωής των κατοίκων μας»

Ο πρ. Ευρωπαίος Επίτροπος και Βουλευτής Ηλείας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος ήταν κεντρικός ομιλητής στην ημερίδα με θέμα: «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση», που διοργάνωσε Δήμος Μεγαλόπολης.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, συναντήθηκαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, βουλευτές, εκπρόσωποι των δύο Περιφερειακών Αρχών, Δήμαρχοι της Ηλείας, της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων για να συναποφασίσουν την χάραξη του οδικού άξονα Λεύκτρο – Μεγαλόπολη – Αρχαία Ολυμπία, που θα συνδέσει δύο Περιφέρειες ( Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα ), τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες ( Αρκαδία, Ηλεία, Λακωνία και Μεσσηνίας ) και δεκάδες Δήμους όλων αυτών των περιοχών. Ενός δρόμου που θα συνδέσει γεωγραφικά, ιστορικά, αρχαιολογικά και τουριστικά ένα μεγάλο αναξιοποίητο κομμάτι της Πελοποννήσου.
Ο κ. Αβραμόπουλος μίλησε για την αλλαγή πολιτικής που σηματοδοτεί αυτή η σύμπνοια ανάμεσα στις δύο Περιφέρειες, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας, και των δεκάδων Δήμων τους.
«Είναι πια κοινή συνείδηση ότι το μεγαλύτερο παραγωγικό κεφάλαιο της χώρας είναι η πολιτιστική της κληρονομιά και το ιστορικό της πρόσωπο. Η μορφοποίηση της ιδέας με στόχο την οδική σύνδεση των Αρχαιολογικών Χώρων: Μυστράς – Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης – Ναός Επικούρειου Απόλλωνα – Αρχαία Ολυμπία, αντανακλά αυτήν ακριβώς την πεποίθηση για την σημασία της διαχείρισης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Πατρίδας μας και της Πελοποννήσου ειδικότερα.
Η νέα στρατηγική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε επίπεδο Ε.Ε. και περιφερειών αντιμετωπίζει την αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς συνολικά και όχι μεμονωμένα.
Η Πελοπόννησος κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια και σπουδαία μνημεία από κάθε περίοδο της πολυκύμαντης ιστορίας της, όπως εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, βυζαντινές εκκλησιές και εντυπωσιακά κάστρα, την καθιστούν ιδανικό προορισμό για περιήγηση και επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό.
Είναι γεγονός ότι ο επισκέπτης της Πελοποννήσου απολαμβάνει το αυτονόητο, φυσικά, προνόμιο να μετακινείται με σχετική άνεση και ασφάλεια στις συγκοινωνιακές υποδομές της» τόνισε ο κ. Αβραμόπουλος.
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του κ. Αβραμόπουλου: «Πριν από τρία χρόνια, φιλοξένησα την τότε επίτροπο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη κυρία Κρέτσου, και ξεκινήσαμε για την Αρχαία Ολυμπία. Η διαδρομή αυτή που είναι μιάμιση ώρα μπορεί να γίνει 25 λεπτά».
Όπως επισήμανε ο κ. Αβραμόπουλος η κατασκευή του δρόμου αυτού είχε πρωτοσυζητηθεί το 1934. Χαρακτηριστικά ανέφερε : «η οδική σύνδεση της Μεγαλόπολης με την Αρχαία Ολυμπία δεν αφορά μονάχα το σήμερα. Αποτελεί σχέδιο το οποίο η Ελληνική Πολιτεία έχει επεξεργαστεί και στο παρελθόν, ήδη μάλιστα πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η επιστημονική και οικονομική σκοπιμότητα αυτού του έργου έχει τεκμηριωθεί διεξοδικά από μελέτες των αρμόδιων υπουργείων κατά το παρελθόν, παρέχοντας μια στέρεη βάση στον ισχυρισμό ότι ο δρόμος αυτός δεν είναι μόνο μια οραματική ιδέα αλλά και μια πρακτική και ωφέλιμη επένδυση. Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο την κατασκευή ενός φυσικού δρόμου- αντιπροσωπεύει μια βαθιά ευκαιρία να συνδέσουμε το πλούσιο παρελθόν μας με ένα ευημερούν μέλλον. Οραματιζόμαστε μια Πελοπόννησο οικονομικά ζωντανή, πολιτιστικά εμπλουτισμένη και κοινωνικά συνεκτική. Ο δρόμος θα χρησιμεύσει ως αγωγός οικονομικής ανάπτυξης, φέρνοντας αυξημένο τουρισμό και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στην περιοχή μας. Θα τονώσει τις τοπικές οικονομίες, θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βελτιώσει τη συνολική ποιότητα ζωής των κατοίκων μας. Η ιδέα έχει ωριμάσει και είναι μια ευκαιρία στη δεδομένη χρονική συγκυρία που βιώνει η ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης να υλοποιηθεί.
Το έργο αυτό αποτελεί το συλλογικό μας όραμα για ένα καλύτερο μέλλον. Ενσαρκώνει τις προσδοκίες μας για οικονομική ευημερία, πολιτιστική διατήρηση και περιφερειακή ενότητα και φανερώνει ότι με συναίνεση, κλίμα ομόνοιας, συνεννόησης και νέα πολιτική ήθη μπορούμε να πάμε μπροστά».

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ 3ο RUN Πύργου

0

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 3ο RUN Πύργου αφού οι συμμετέχοντες σε αυτόν τον αγώνα για την ίδια τη ζωή ξεπέρασαν τους 1000, τρέχοντας στα πλαίσια του «ευ αγωνίζεσθαι».
Μία γιορτή που διοργάνωσε ο Δήμος Πύργου μαζί με το Pirgos Athletic Events, τους Αθλητικούς Συλλόγους Αίολο Πύργου και Ατρόμητο Λαστεΐκων καθώς επίσης και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
Ο Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος στον χαιρετισμό που απηύθυνε μίλησε για την σημασία του αθλητισμού στην ζωή του ανθρώπου και κυρίως των νέων καθώς και για το γεγονός ότι απομακρύνει τη νεολαία από άλλα «σκοτεινά μονοπάτια»
Ο Δήμαρχος Πύργου κ Στάθης Καννής κατά την διάρκεια του χαιρετισμού του, λίγο πριν δώσει την εκκίνηση για τους δρομείς των 5 χιλιομέτρων, επεσήμανε πως ο Δήμος έχει ως προτεραιότητα τη νεολαία και πώς όλα γίνονται για το αύριο αυτού του τόπου. Επίσης ότι σημασία στον αγώνα αυτό έχει η συμμετοχή και όχι η νίκη.
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Οικονομικών κ. Νίκος Θεοδώρου, Διοικητικών Υπηρεσιών κ Νώντας Κυριαζής, Παιδείας κ. Θεόδωρος Κόρδας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Κάρδαρης. Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι Θανάσης Τσαμπρινός και Αλέκος και Γαλανόπουλος καθώς επίσης και ο Πρόεδροι του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου κ Βασίλης Λιακόπουλος και της Δ.Ε. Πύργου κ Αθηνά Κρεστενίτη, ενώ τους αγώνες παρακολούθησε και η πρόεδρος της Δ.Ε.Π. Α.Ε. Ο.Τ.Α κ. Έλενα Μπαγιώργου.
Κατά την διάρκεια των αγώνων οι σχολές χορού της Δήμητρας Μπέρτσου και Πόπης Παναγοπούλου παρουσίασαν σύγχρονες χορογραφίες αποσπώντας το χειροκρότημα των θεατών.
Αξίζει να σημειωθεί η δράση που ανέπτυξε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Ηλείας με πρωτοβουλία του Προέδρου κ. Αλέκου Γαλανόπουλου προτρέποντας αθλητές και θεατές να φροντίζουν την στοματική τους υγιεινή και να επισκέπτονται τακτικά τον οδοντίατρό τους. Για το σκοπό προσέφεραν οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες και στοματικό διάλυμα.

Οι πρώτοι
Στα πέντε χιλιόμετρα αντρών την πρώτη θέση κατέλαβε ο Χρήστος Αδαμόπουλος, δεύτερος ο Μαρίνης Τσούκας και τρίτος Παναγιώτης Κυριακόπουλος.
Στην ίδια απόσταση στις γυναίκες πρώτη βγήκε η Κωνσταντίνα Τσουκαλά, δεύτερη η Κατερίνα Κωλέτη και τρίτη η Ειρήνη Δόξα.
Στα δύο χιλιόμετρα αγοριών πρώτος ο Δημήτρης Καραλής, δεύτερος ο Νίκος Μπαλτζώης και τρίτος ο Νίκος Παπουτσογιαννόπουλος.
Στην ίδια απόσταση στα κορίτσια πρώτη η Δήμητρα Ρήγα, δεύτερη η Θεοδώρα Τσουραπά και Τρίτη η Δήμητρα Παπανδρέου
Στα χίλια μέτρα αγοριών που πηγαίνουν στην Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη Δημοτικού πρώτος ο Θεοφάνης Λαμπούσης, δεύτερος ο Ηλίας Κασκούτης και τρίτος ο Ματέο Σίμα.
Στην ίδια ηλικία και στην ίδια απόσταση στα κορίτσια πρώτη βγήκε η Αθηνά Παπουτογιαννοπούλου, δεύτερη η Μαρία-Δανάη Χριστοπούλου και τρίτη η Εβελίνα Κολόκα.
Στα ένα χιλιόμετρο για αγόρια που πηγαίνουν στην Πρώτη, Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού την πρώτη θέση κατέλαβαν οι Ετεοκλής Θεοδορόπουλος και Ανδρέας Πολυχρονίδης, τη δεύτερη ο Διονύσης Μόσχοβος και την τρίτη ο Χρήστος Σάσσαλος.
Στην ίδια ηλικία κοριτσιών που έτρεξαν ένα χιλιόμετρο πρώτη βγήκε η Μαριλένα Ζαπάντη , δεύτερη η Ιωάννα Γκούσκου και τρίτη η Μπέτη Ασημακοπούλου.
Συγκινητική ήταν η συμμετοχή στον αγώνα των 500 μέτρων παιδιών ΑΜΕΑ καθώς και όσων πηγαίνουν στο Νηπιαγωγείο που έτρεξαν βέβαια με τους συνοδούς τους.

Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου Συμμετοχή στην ημερίδα «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση»

0

Στην ημερίδα που διοργάνωσαν ο Δήμος Μεγαλόπολης σε συνεργασία με Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας με θέμα: «Ο δρόμος της Ανάπτυξης – Κάνουμε πράξη την Περιφερειακή Συνείδηση», συμμετείχε το απόγευμα του Σαββάτου η Βουλευτής Ηλείας της Ν.Δ, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Η Δρ. Αυγερινοπούλου, η οποία παρέστη τόσο με την ιδιότητά της ως Βουλευτής όσο και ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, η οποία είναι και αρμόδια για τα θέματα της απανθακοποίησης της περιοχής και του ταμείου δίκαιης μετάβασης, στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην σημασία της οδικής σύνδεσης που θα ενώσει Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία και Λακωνία και την σύνδεση των Αρχαιολογικών Χώρων
Έκανε λόγο για έναν αναπτυξιακό στόχο τον οποίο στηρίζει όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσο με παρεμβάσεις όσο και σχετικές ερωτήσεις της στη Βουλή, ενώ τόνισε ότι συντάσσεται και με την νέα κοινή προσπάθεια που απορρέει από τα συμπεράσματα της ημερίδας, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους βουλευτές της περιοχής. Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό της, η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων είναι ένα αυτονόητο αίτημα, ιστορικό και πολιτιστικό και είναι ένα όραμα το οποίο πρέπει να το δώσουμε ως έργο στις μέλλουσες γενεές.
Όπως υπογράμμισε, η Κυβέρνηση προχωρά με γρήγορους ρυθμούς το οδικό έργο Πατρών-Πύργου, προχωρά ο επανασχεδιασμός του δρόμου Πύργος-Καλό Νερό- Τσακώνα, ενώ στο πλαίσιο των οδικών υποδομών που θα συμβάλλουν στην τουριστική αναβάθμιση της περιοχής, εντάσσεται και η κατασκευή του δρόμου που θα συνδέει την Αρχαία Ολυμπία με την Εθνική Οδό Πύργου-Καλού Νερού και την παραλιακή ζώνη της νότιας Ηλείας αλλά και η κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που θα ξεκινά από το Λεύκτρο, θα περνά από τη Μεγαλόπολη και θα φτάνει ως την Αρχαία Ολυμπία, που θα αποτελέσει εφαλτήριο μιας ανάπτυξης βιώσιμης και πολύπλευρης για τις δύο Περιφέρειες.

Παράλληλα, η κα. Αυγερινοπούλου απηύθυνε πρόσκληση προς τον Δήμο Μεγαλόπολης και τους φορείς της περιοχής ώστε το θέμα της απολιγνιτοποίησης και της δίκαιης μετάβασης να συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, αμέσως μετά τις Ευρωεκλογές, προκειμένου να εξετασθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων στην περιοχή της Μεγαλόπολης που θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, θέμα το οποίο τέθηκε πρόσφατα και στον πρωθυπουργό, αλλά και η διεκδίκηση αύξησης των χρημάτων του ταμείου μετάβασης, ειδικότερα για τη Μεγαλόπολη.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για σύνταξη στους οφειλέτες – Όλη η απόφαση

0

Αιτήσεις για έκδοση σύνταξης μπορούν να υποβάλουν οι ασφαλισμένοι που χρωστούν ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ καθώς υπογράφτηκε και τίθεται άμεσα σε ισχύ η σχετική απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Από τη σύνταξη θα παρακρατείται το 60% και οι ασφαλισμένοι θα λαμβάνουν το υπόλοιπο 40%. Η παρακράτηση θα είναι τουλάχιστον 333 ευρώ τον μήνα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και 100 ευρώ για οφειλές προς τον ΟΓΑ. Μόλις η οφειλή μειωθεί στις 20.000 ευρώ για τον ΕΦΚΑ και στις 6.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, θα χορηγείται ολόκληρη η σύνταξη και θα παρακρατείται το εναπομείναν χρέος σε 60 δόσεις από τη σύνταξη.

Οι οφειλέτες που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση εξουσιοδοτούν αυτομάτως τον ΕΦΚΑ να προχωρήσει σε νόμιμη άρση του απορρήτου των καταθέσεών τους σε όλες τις τράπεζες καθώς αν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ (με χρέη ΕΦΚΑ) ή τις 6.000 ευρώ (με χρέη ΟΓΑ) οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Προϋποθέσεις
Σύμφωνα με την απόφαση, για την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ να μην υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ και ειδικά προς τον ΟΓΑ τις 10.000 ευρώ. Ως οφειλές νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από τον ασφαλισμένο προς τον ΕΦΚΑ από κάθε είδους ασφαλιστικές εισφορές, οφειλές από αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις. Ως οφειλές στον ΟΓΑ νοείται το συνολικά οφειλόμενο ποσό από εισφορές για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ για τον κλάδο κύριας και πρόσθετης ασφάλισης καθώς και για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.

2. Να έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους ή εφόσον έχουν χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον σαράντα (40) ετών, το εξηκοστό δεύτερο (62ο) έτος της ηλικίας τους.

3. Να έχουν εξοφλήσει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον είκοσι (20) ετών ή έξι χιλιάδων (6.000) ημερών ασφάλισης ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης.

4. Οι τραπεζικές καταθέσεις τους να μην ξεπερνούν το ποσό των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ γενικά ή το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, αν είναι οφειλέτες αποκλειστικά προς τον ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του συνολικού ποσού καταθέσεων σε όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρούνται στο όνομα του οφειλέτη κατά το κλείσιμο του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση καθώς και ο μέσος όρος του τελευταίου δωδεκαμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Αν τα χρέη κατά τη στιγμή της αίτησης είναι πάνω από 30.000 ευρώ ή πάνω από 10.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, τότε θα ζητείται από τον ασφαλισμένο να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου αλλιώς η αίτηση θα απορρίπτεται.

Με βάση τα ποσά της παρακράτησης, οι συντάξεις που θα λαμβάνουν οι οφειλέτες για κάποιους μήνες κυμαίνονται από 151 ευρώ ως 520 ευρώ σύμφωνα με τους ενδεικτικούς πίνακες που δημοσιεύει το Capital.gr

Εκκρεμείς αιτήσεις
Οι οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση πριν την ψήφιση του νόμου, και τα χρέη τους ήταν πάνω από 20.000 ευρώ και πάνω από 6.000 ευρώ, θα ειδοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη διάταξη του νόμου εντός 10 ημερών. Μέσα στην ίδια προθεσμία (10ήμερο) από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής και όσοι κατέθεσαν αίτηση μετά την ψήφιση του νόμου.

Στις δυο αυτές περιπτώσεις, η αίτηση υπαγωγής θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι το δικαίωμα συνταξιοδότησης και ο συμψηφισμός της σύνταξης με την οφειλή θα εξεταστούν με την αρχική αίτηση ακόμη αν σήμερα τα χρέη υπερβαίνουν τις 30.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ ή τις 10.000 ευρώ αν πρόκειται για τον ΟΓΑ.

Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2024 με χρέη τότε 29.000 ευρώ, ενώ σήμερα το χρέος μπορεί αν είναι 31.000 ευρώ, θα ενταχθεί στη ρύθμιση εφόσον υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον νόμο μέσα σε 10 μέρες από τότε που θα ειδοποιηθεί από τον ΕΦΚΑ.

Προσοχή: Επί εκκρεμών αιτήσεων το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση χάνεται αν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση στην αίτηση συνταξιοδότησης.

πηγη:capital.gr
Του Κώστα Κατίκου

(*) Πληρωτέες συνάξεις μέχρι οι οφειλές να πέσουν στις 20.000 ευρώ και 6.000 ευρώ αντίστοιχα

10ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό – «Προώθηση της κοινοβουλευτικής δράσης για το νερό με στόχο την κοινή ευημερία»

0

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 22 Μαΐου 2024, στη Νούσα Ντούα της Ινδονησίας, η διήμερη Κοινοβουλευτική Συνάντηση με αφορμή το 10ο Παγκόσμιο Φόρουμ για το Νερό, με κεντρικό θέμα «Προώθηση της κοινοβουλευτικής δράσης για το νερό με στόχο την κοινή ευημερία».

Η Συνάντηση συνδιοργανώθηκε από τη Διακοινοβουλευτική Ένωση (I.P.U.) και τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Ινδονησίας και συμμετείχαν περισσότεροι από 150 Βουλευτές από τα κράτη-μέλη της Ένωσης, καθώς και ειδικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και εταιρείες διαχείρισης και επεξεργασίας νερού από όλον τον κόσμο.

Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε η Δρ. Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διακοινοβουλευτική Ένωση, Αντιπρόεδρος της Ένωσης, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής (Executive Committee) και Πρόεδρος της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής.
Η Δρ. Αυγερινοπούλου συντόνισε το Πάνελ με θέμα «Καινοτόμες πρακτικές για δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στο νερό». Η συζήτηση ανέδειξε τα εμπόδια που σχετίζονται με τη διαχείριση και αξιοποίηση του νερού, τον ρόλο της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες και οι καλές πρακτικές που θα εξασφαλίσουν δίκαιη πρόσβαση, χωρίς αποκλεισμούς σε καθαρό νερό.
Στο περιθώριο των εργασιών, η Δρ. Αυγερινοπούλου συναντήθηκε με την υφυπουργό Ναυτιλίας και Φυσικών Πόρων της Ινδονησίας, Δρ. Vivi Yulaswati, όπου συζήτησαν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα οφέλη της «μπλε οικονομίας» (blue economy) και αναδείχθηκαν οι δυνητικοί τομείς συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών.
Επίσης, η Δρ. Αυγερινοπούλου συναντήθηκε με το μέλος της Διοικητικής Επιτροπής της I.P.U και Πρόεδρο της Επιτροπής για τη Διακοινοβουλευτική Συνεργασία του Κοινοβουλίου της Ινδονησίας, Δρ. Fadli Zon όπου, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι τρόποι βελτίωσης της ορατότητας και αποτελεσματικότητας της Ένωσης.
Τέλος, η Δρ. Αυγερινοπούλου συναντήθηκε με τον Δρ. Ashok Kumar Mittal, Βουλευτή της Ινδικής Βουλής, Ιδρυτή και Πρύτανη του “Lovely Professional University”, όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη συνεργασία των δυο χωρών στους τομείς της εκπαίδευσης και της προστασίας των ωκεανών