Δωρεά εκτυπωτή από το Γραφείο Εθελοντισμού Δ. Πύργου στην Τ.Κ. Ελαιώνα

0
59

 

 

 

Ακόμη μια δωρεά για κάλυψη σημαντικών αναγκών μετράει το Γραφείο
Εθελοντισμού του Δήμου Πύργου. Αυτή τη φορά σειρά είχε η Τ.Κ. Ελαιώνα, με
μια προσφορά που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των κατοίκων
ποικιλοτρόπως.
Ο υπεύθυνος του Γραφείου Εθελοντισμού και αντιδήμαρχος Παιδείας Γιάννης
Πλεμμένος, παρέδωσε πρόσφατα στον πρόεδρο της Κοινότητας Κωνσταντίνο
Μπαμπίλη έναν εκτυπωτή για τις ανάγκες του κοινοτικού καταστήματος αλλά
και του αγροτικού ιατρείου που λειτουργεί στον ίδιο χώρο.
Ο κ. Μπαμπίλης ευχαρίστησε θερμά τον κ. Πλεμμένο καθώς η χρήση του
μηχανήματος θα διευκολύνει ουσιαστικά τις ανάγκες της κοινότητας και των
κατοίκων. Ο κ. Πλεμμένος τόνισε ότι η πολιτική του δημάρχου Πύργου
Παναγιώτη Αντωνακόπουλου είναι η επίλυση διαφόρων καθημερινών
προβλημάτων κι η εξυπηρέτηση των δημοτών, και προς αυτή την κατεύθυνση
εργάζεται όλη η Δημοτική Αρχή από την έναρξη της θητείας της.