Διονυσία Θεοδώρα Αυγερινοπούλου: Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2023

0
113

 

 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας για το 2023 αφιερώνεται στην Ψηφιακή
Μετάβαση και στην πρόσβαση σε όλους.
Με αφορμή την ημέρα αυτή, η Δρ. Διονυσία- Θεοδώρα Αυγερινοπούλου,
Βουλευτής Ηλείας της Νέας Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής, τονίζει:

«Η Ημέρα της Γυναίκας με θέμα, για το 2023, «DigitALL: Καινοτομία και
τεχνολογία για την ισότητα των φύλων», αφορά την κάθε μία από εμάς.
Καλούμαστε να υπερασπιστούμε την πρόοδο της μετασχηματιστικής
τεχνολογίας και της ψηφιακής εκπαίδευσης, να καλύψουμε το ψηφιακό χάσμα
των φύλων στη διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και να
επισημάνουμε επίσης τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των
γυναικών και των κοριτσιών στους ψηφιακούς χώρους και την αντιμετώπιση
της διαδικτυακής βίας με βάση το φύλο και τη διευκόλυνση των Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνίας.

Είναι μια ημέρα ιδιαίτερα σημαντική καθώς το θέμα του φετινού εορτασμού
αφορά στην τεχνολογική ολοκλήρωση. Όπως τονίζεται και από τον ΟΗΕ, η
ζωή μας εξαρτάται από αυτή την ολοκλήρωση. Παρακολούθηση μαθημάτων,
τηλεφώνημα αγαπημένων προσώπων, πραγματοποίηση τραπεζικών
συναλλαγών ή κράτηση ιατρικών ραντεβού, όλα πια περνούν από μια ψηφιακή
διαδικασία. Ωστόσο, τα στοιχεία που καταγράφουν οι έρευνες, καταδεικνύουν
ότι 259 εκατομμύρια λιγότερες γυναίκες από ότι άνδρες έχουν πρόσβαση στο
Διαδίκτυο-καθώς το 37% των γυναικών δεν το χρησιμοποιεί – παρόλο που
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού. Μέχρι το
2050, το 75% των θέσεων εργασίας θα σχετίζεται με τομείς STEM (επιστήμης,
της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών). Ωστόσο, σήμερα, οι
γυναίκες κατέχουν μόλις το 22% των θέσεων στην δημιουργία τεχνητής
νοημοσύνης.
Η ένταξη των γυναικών στην τεχνολογία, η ανάπτυξη των ψηφιακών
δεξιοτήτων, η ενθάρρυνσή τους για την ενασχόληση και η εξέλιξή τους στον
τομέα αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργικές προοπτικές στον χώρο της
καινοτομίας, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να προάγουν την
ισότητα των φύλων. Η προβολή θετικών γυναικείων προτύπων που
διακρίνονται στις τεχνολογίες, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων από τα πρώτα σχολικά έτη και σε όλη τη διάρκεια της τυπικής και

άτυπης εκπαίδευσης με στόχο την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων, η δια
βίου εκπαίδευση των γυναικών με στόχο τη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη τους
επαγγελματικά, αποτελούν τους άξονες πάνω στους οποίους εργαζόμαστε για
να επιτύχουμε την ισότητα των φύλων στον τομέα αυτό.

Χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία,
σε θέσεις ευθύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση, θετικό πρότυπο αποτελούν
εκείνες οι γυναίκες που συναντάμε σε ηγετικές θέσεις νεοφυών ή μη
επιχειρήσεων που σχετίζεται με την καινοτομία, γεγονός που μας κάνει να
πιστεύουμε ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος και γίνονται βήματα προκειμένου
να κατακτηθεί η πολυπόθητη ισότητα στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό
στίβο.

Οι γυναίκες έχουν την ικανότητα και την φιλοδοξία να αναρριχηθούν σε
ηγετικές θέσεις, την στιγμή που διαπιστώνεται το αυξανόμενο έλλειμμα
αποτελεσματικών και εμπνευσμένων ηγετών, σε όλον τον κόσμο. Και εκφράζω
την πεποίθηση ότι παρά τα δυσδιάκριτα εμπόδια που συχνά ανακόπτουν την
πορεία τους, στο τέλος της διαδρομής η ηγεσία είναι γένους θηλυκού».