Δημοτικές εκλογές: Ποσόστωση φύλων στα ψηφοδέλτια και κωλύματα εκλογιμότητας υποψηφίων

0
47

Σχετικά με την ποσόστωση φύλων στα ψηφοδέλτια και κωλύματα εκλογιμότητας υποψηφίων, το Συμβούλιο της Επικρατείας προέβη στην αναίρεση σχετικής αίτησης.
Στην απόφαση του ΣτΕ επισημαίνονται τα εξής:

«Κρίση ότι εφόσον ο επιτυχών συνδυασμός, στον οποίο συμμετείχε η αναιρεσίβλητη είχε, κατά τον κρίσιμο χρόνο της ανακήρυξης των υποψηφίων, συμπληρώσει τον νόμιμο αριθμό υποψηφίων δημοτικών συμβούλων από το γυναικείο φύλο, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού αυτού ήταν νόμιμη και παραδεκτή και, επομένως, δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή στη νομιμότητα της εκλογής του συνδυασμού και στην ανακήρυξή του ως επιτυχόντος, η διαπίστωση μετά τη διενέργεια των εκλογών, ότι στο πρόσωπο της αναιρεσίβλητης συνέτρεχε κώλυμα εκλογιμότητας, λόγω του οποίου δεν θα έπρεπε να είχε ανακηρυχθεί υποψήφια με τον συνδυασμό αυτόν.
Εξάλλου, ναι μεν με την άσκηση της ένστασης κατά της πράξης ανακήρυξης των επιτυχόντων είναι δυνατή η προβολή πλημμελειών της πράξης ανακήρυξης των υποψηφίων, μεταξύ των οποίων και η συνδρομή στο πρόσωπο ανακηρυχθέντος υποψηφίου κωλύματος, η διαπίστωση του οποίου έχει ως μόνη συνέπεια την ακύρωση της εκλογής του υποψηφίου κατά του οποίου στρέφεται η ένσταση αυτή και την ανακήρυξη του επόμενου, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης, υποψηφίου του ίδιου συνδυασμού και όχι την ακύρωση της όλης εκλογής».