ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: Δεν «παγώνει» το έργο κατασκευής αναπηρικών ραμπών στην πόλη. Βελτιώνεται και επεκτείνεται

0
81

 

 

 

 

Ο Δήμος Πύργου, αντιλαμβάνεται και σέβεται απόλυτα την αγωνία των
συνανθρώπων μας μεΑ για την υλοποίηση του πολύ σημαντικού και
υψίστης σημασίας έργου κατασκευής αναπηρικών ραμπών στον ιστό
της πόλης, το συντομότερο δυνατόν.
Ωστόσο, προς αποφυγή σύγχυσης διευκρινίζει τα εξής:
-Ουδεμία οριστική διακοπή του έργου ανακατασκευής παλαιών και
κατασκευής νέων αναπηρικών ραμπών έχει προγραμματιστεί.
-Αντιθέτως, βελτιώνεται η αρχική μελέτη η οποία προέβλεπε την
κατασκευή συνολικά 16 ραμπών οι οποίες με τη νέα ολοκληρωμένη
μελέτη θα ξεπεράσουν τις 70, «ενώνοντας» το μεγαλύτερο μέρος του
οικιστικού ιστού της πόλης.
-Σε κάθε περίπτωση, το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στα προβλεπόμενα
χρονικά όρια και στις συμβατικές υποχρεώσεις του εργολάβου.

Ο Δήμος Πύργου και η Δημοτική Αρχή, είναι πάντα στο πλευρό του
Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων ν. Ηλείας. Από την
πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της έχει επιδείξει το πόσο
ευαισθητοποιημένη είναι στα προβλήματα των συνανθρώπων μας μεΑ
και με έργα και παρεμβάσεις στοχεύει στην καλύτερη προσβασιμότητα.
Στο πλαίσιο αυτό, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(2/2/2022), εγκρίθηκε η κατασκευή αναπηρικής ράμπας έμπροσθεν της
ALPHA BANK σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Ένα πάγιο και
χρόνιο αίτημα του Σωματείου, που πλέον είναι έτοιμο προς υλοποίηση.