Δήμος Πύργου: Ενημέρωση για την εξυπηρέτηση από Υπηρεσίες

0
227

 

 

 

 

 

Ενημερώνουμε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου Πύργου που στεγάζονται στο Πολύκεντρο
(οδός: Πατρών & Τάκη Πετροπούλου), για λόγους πρόληψης διάδοσης του ιού Covid-19 και
για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού θα υποδέχονται τους πολίτες κατόπιν
καθορισμένου ραντεβού.
Ο καθορισμός του ραντεβού θα γίνεται από την κάθε υπηρεσία στα εξής τηλέφωνα:
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 26213 62605, 26213 62677 και 26213 62668
Τμήμα Μισθοδοσίας: 26213 62611 και 26213 62656
Τμήμα Αδειοδοτήσεων: 26213 62612 και 26213 62613
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 26213 62606
Τμήμα Εσόδων-ΤΑΠ: 26213 62603, 26213 62637 και 26213 62662
(Κάθε Παρασκευή η υπηρεσία δεν δέχεται κοινό).
 Υπηρεσία Δόμησης: 26213 62608, 26213 62660, 26213 62654 και 26213 62667
 Διεύθυνση Παιδείας &Δια Βίου Μάθησης: 26213 62650, 26213 62672 και 26213
62669
 Είσοδος – Υποδοχή (για γενικές πληροφορίες): 26213 62666

Υπόδειξη: κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε αίτησής σας για την οποία επιθυμείτε
να λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου, παρακαλείστε να συμπληρώνετε αριθμό τηλεφώνου
ή e-mail στο οποίο θα ενημερώνεστε (τηλεφωνικά ή με sms) αμέσως μόλις
πρωτοκολλείται η αίτησή σας.