Δήμος Πύργου: Ενημέρωση για διανομή προϊόντων σε δικαιούχους προγράμματος ΤΕΒΑ

0
17

 

 

 

* Δευτέρα 13/11, Τρίτη 14/11, Πέμπτη 16/6 – Στο χώρο Θεματικού
Πάρκου Ξυστρή

Ο Δήμος Πύργου, ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους ωφελούμενους, στο
πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους
απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» το οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας με MIS 5029803 & MIS 5000150 , ότι η
διαδικασία διανομής νωπών τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, φρούτων,
βρεφικών τροφών, και προϊόντων Βασικής Υλικής Συνδρομής
(Σαμπουάν, Χλωρίνης Αρωματικής και Κρεμοσάπουνου), αποκλειστικά
για δικαιούχους ΤΕΒΑ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα
13/11/2023 , Τρίτη 14/11/2023 και Πέμπτη 16/11/2023 και ώρες 09:30
έως 13:30 στο χώρο Θεματικού Πάρκου Ξυστρή.
Διαδικασία Διανομής :
• Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσέρχονται στον χώρο διανομής,
την ημερομηνία και την ώρα που θα αναγράφεται στο γραπτό μήνυμα
(SMS) που τους έχει αποσταλεί.
• Ο κάθε δικαιούχος θα πρέπει να έχει μαζί του επίσημο έγγραφο
απ’ όπου προκύπτει το Α.Μ.Κ.Α. ή το ΑΦΜ του όπως ορίζει το
πρόγραμμα καθώς και την αστυνομική του ταυτότητα.
• Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν δύναται να προσέλθει στο
σημείο διανομής, τα προϊόντα θα παραληφθούν από τρίτο πρόσωπο
που φέρει εξουσιοδότηση του δικαιούχου θεωρημένη με το γνήσιο της
υπογραφής.
• Λόγω του ότι τα τρόφιμα και τα ΒΥΣ τα οποία θα παραληφθούν
έχουν αρκετό βάρος παρακαλούνται οι ωφελούμενοι να προσέλθουν
με αυτοκίνητο καθώς η διαδικασία θα γίνει με την μέθοδο drive-
through (δεν απαιτείται η αποβίβαση του ωφελούμενου καθόλη τη
διάρκεια της διαδικασίας διανομής – Είσοδος στο χώρο , ταυτοποίηση ,
φόρτωση και έξοδος)