ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΕΥΑ

Στην αντικατάσταση τμημάτων αγωγών, καθώς και στην επέκταση των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης έχει ήδη προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους της υπηρεσίας, έχουν γίνει ήδη επεμβάσεις και εργασίες στην Τοπική Κοινότητα «Χελιδόνι» και στην περιοχή Μαμουσέικα της Τ.Κ. Αρχαίας Ολυμπίας, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, στο Χελιδόνι (1η και 2η φωτογραφία) έγινε αλλαγή εσωτερικού δικτύου συνολικής έκτασης 120 μέτρων. Το δίκτυο αυτό, λόγω της παλαιότητάς του, δημιούργησε πολλά προβλήματα στους κατοίκους εξαιτίας της μειωμένης παροχής νερού. Έτσι, η ΔΕΥΑ, προέβη στην αντικατάστασή του.

Στην περιοχή Μαμουσέικα (3η και 4η φωτογραφία) έγινε τοπική αποκατάσταση βλάβης αγωγού αποχέτευσης λυμάτων. Μετά από ζημιά που σημειώθηκε στο σημείο, η ΔΕΥΑ προχώρησε στην άμεση αντικατάσταση του αγωγού.