Δήμος Αρχ. Ολυμπίας: Σε εξέλιξη το έργο αναβάθμισης  και εκσυγχρονισμού  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων

0
68
Στο στάδιο της υλοποίησης βρίσκεται το σημαντικό έργο αναβάθμισης  και εκσυγχρονισμού  εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων,  δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και αποχέτευση λυμάτων των οικισμών Πελοπίου, Πλατάνου, Φλόκα.Πρόκειται για τη Β’  φάση του έργου  με συνολικό προϋπολογισμό 8.461.000 ευρώ το οποίο αφοράει και τη σύνδεση με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.Ήδη  έχουν ολοκληρωθεί σημαντικά τμήματα του έργου και στις τρεις τοπικές κοινότητες του δήμου Αρχ. Ολυμπίας. Ενώ το έργο με την ολοκλήρωσή του θα προσφέρει σημαντική εξυπηρέτηση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.Σύμφωνα με τη μελέτη, το φυσικό αντικείμενο αποτελείται από δύο βασικά υποέργα:α) «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας», προϋπολογισμού 4.997.000 € με ΦΠΑ. Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί μέσω κυρίως του εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου – απαξιωμένου πλέον ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς από το 1999 που δημιουργήθηκε η μονάδα, κανένα αξιόλογο έργο αναβάθμισης των εγκαταστάσεων δεν έχει πραγματοποιηθεί, πέραν των τακτικών συντηρήσεων από τη ΔΕΥΑ.β) «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς Πελόπιο, Πλάτανο και Φλόκα, κεντρικού αποχετευτικού αγωγού και σύνδεση με την ΕΕΛ – Β’ Φάση», προϋπολογισμού 3.464.000 € με ΦΠΑ. Με τη Β’ Φάση ολοκληρώνεται η αποχέτευση των ανωτέρω Κοινοτήτων και η σύνδεσή τους με τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας.