Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος: Άριστα τα αποτελέσματα από τη δοκιμαστική λειτουργία του νέου διυλιστηρίου Κρεστένων

0
47

 

 

Την πλήρη ικανοποίησή του εξέφρασε ο Δήμαρχος
Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος
Άριστα τα αποτελέσματα από τη δοκιμαστική
λειτουργία του νέου διυλιστηρίου Κρεστένων

Άριστα είναι τα αποτελέσματα κατά τη δοκιμαστική
λειτουργία του νέου διυλιστηρίου Κρεστένων, στο
οποίο ολοκληρώνονται οι εργασίες για την
εγκατάστασή του.
Ήδη είναι εμφανής η μεγάλη βελτίωση τόσο της
ποιότητας όσο και της ποσότητας του νερού στην πόλη
των Κρεστένων, κάτι που επιβεβαιώνεται εκ μέρους των
κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής.
Την πλήρη ικανοποίησή του για την αισθητή
αναβάθμιση της ποιότητας του νερού στην Κρέστενα
εξέφρασε ο Δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ.
Σάκης Μπαλιούκος, τονίζοντας πως με την εγκατάσταση
και λειτουργία του νέου διυλιστηρίου φτάνει στο τέλος
μια προσπάθεια του Δήμου για ανανέωση των
εγκαταστάσεων υδροδότησης της έδρας του Δήμου.
Ακόμα ο κ. Μπαλιούκος ευχαρίστησε τους δημότες για
την κατανόησή τους στο διάστημα που διαρκούν οι
εργασίες τοποθέτησης και δοκιμών της νέας μονάδας
ύδρευσης της πόλης.
Το νέο διυλιστήριο είναι δυναμικότητας 2000 κυβικών
νερού το 24ωρο, η δε μονάδα φίλτρανσης είναι η πλέον
σύγχρονη.
Οι πρώτες αναλύσεις έδωσαν μη ανιχνεύσιμες τιμές σε
σίδηρο, μαγγάνιο κ.α στοιχεία.
Σταδιακά τίθεται σε λειτουργία και η μονάδα
αποσκλήρυνσης, οπότε και ολοκληρώνεται η
προσπάθεια για την υδροδότηση της Κρέστενας.