Δήλωση Δημήτρη Βάλαρη για την 17 ΝΟΕΜΒΡΗ

0
51

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ν.Ε. «ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΗΛΕΙΑΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΗ

ΒΑΛΑΡΗ

"Πριν 49 χρόνια η Ελλάδα μάτωσε κυριολεκτικά, για να απολαύσει ένα Δημοκρατικό
Πολίτευμα, έστω και με πάρα πολλές στρεβλώσεις.
Χρέος όλων μας, απέναντι σε αυτούς που θυσιάστηκαν τότε, είναι όχι μόνο να
διαφυλάξουμε τη Δημοκρατία αλλά και να την εμβαθύνουμε συνεχώς.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει: «Η Δημοκρατία, η Ελευθέρια, η Εθνική
υπερηφάνεια δεν είναι ποτέ δώρο. Είναι απόκτημα και αποκτάται με αγώνα κάθε
μέρα. Είναι θέμα Μόνιμου Αγώνα»."