Χρηματοδοτήσεις 827.500 ευρώ για τον Δήμο Πύργου από το ΥΠ.ΕΣ.

Τρεις χρηματοδοτήσεις, προερχόμενες από το Υπουργείο Εσωτερικών, υπεγράφησαν αυτή την εβδομάδα και προχωρούν άμεσα, για το Δήμο Πύργου.
Συγκεκριμένα:
– Από την κατανομή δόσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Δήμων, ποσό 604.214 ευρώ.
– Από Τέλη διαφήμισης – έσοδα άρθρου 9 Ν.2880/2001, ποσό 134.180 ευρώ
– Από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) ποσό 89.060 ευρώ.