Απόφαση για Ποτόκι: «Ακόμα μια δικαίωση του Δημάρχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο»

0
196

 

 

 

 

Άλλη μια απόφαση δικαίωσης ενεργειών του Δήμου Πύργου εκδόθηκε
από την υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Στην προκειμένη περίπτωση, από υπηρεσιακό παράγοντα του Δήμου
είχε αμφισβητηθεί η νομιμότητα πληρωμής χρηματικού εντάλματος –
και συγκεκριμένα του 1122/21, ποσού 9.999 ευρώ, για μίσθωση
μηχανημάτων έργου μέσω μνημονίου συνεργασίας για τον καθαρισμό
περιβάλλοντα χώρου εναπόθεσης απορριμμάτων στη θέση Ποτόκι. Στην
αμφισβήτηση της νομιμότητας πληρωμής αναφέρθηκε ότι «η δαπάνη
αυτή αφορούσε εργασίες πρόληψης πυρκαγιάς σε χώρο εναπόθεσης
απορριμμάτων η οποία είχε γίνει αρκετά χρόνια προγενέστερα, άρα δεν
αποτελούσε έκτακτο κι απρόβλεπτο γεγονός ώστε ο Δήμος να
καταφεύγει στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης».
Όπως πάντως περιγράφεται στο σκεπτικό της απόφασης της αρμόδιας
υπηρεσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου:
«Σε κάθε περίπτωση και παρά τις όποιες χρονικές καθυστερήσεις, ο
κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε χώρο που υπάρχουν
δεματοποιημένα απορρίμματα είναι πολύ μεγάλος, κι ειδικά τους
θερινούς μήνες, που αν συμβεί θα επιφέρει και πολύ μεγάλο κίνδυνο
για την υγεία των πολιτών μιας κι οι ουσίες που θα παραχθούν θα είναι
ιδιαίτερα επικίνδυνες. Πέρα του γεγονότος ότι ο Δήμος είχε κηρυχθεί
για όλο το 2021 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών με έγγραφο της δήλωσε αδυναμία εκτέλεσης των
σχετικών εργασιών».
Κι όπως καταλήγει η απόφαση: «Η δαπάνη είναι νόμιμη καθώς και οι
ενέργειες του Δημάρχου Πύργου».