Απάντηση της ΔΕΥΑ Πύργου επί δημοσιεύματος

0
27

 

 

 

 

Σε απάντηση δημοσιευμάτων στον τοπικό τύπο σχετικά με την έλλειψη νερού
κάποιες ώρες της ημέρας σε τέσσερις οικοδομές στην Τ.Κ. Επιταλίου, έχουμε να
αναφέρουμε τα εξής:
Πράγματι το πρόβλημα παρουσιάστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι και οι κάτοικοι
γνωρίζουν τις προσπάθειες που έχουν γίνει για την επίλυσή του, όχι μόνο κατά την
διάρκεια της ημέρας αλλά και τις νυκτερινές ώρες, από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ
παρουσία της προέδρου της ΔΕΥΑΠ κας Τζανέτου-Αλικάκη και του προέδρου της
Τ.Κ. Επιταλίου.
Οι οικοδομές αυτές ευρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της τοπικής κοινότητας στην
ίδια στάθμη με την Δεξαμενή ύδρευσης, οπότε κάποιος που έχει τις ελάχιστες
τεχνικές γνώσεις καταλαβαίνει ότι με το παραμικρό πρόβλημα στο δίκτυο ύδρευσης ή
στην αύξηση της κατανάλωσης από τα χαμηλότερα σημεία, επηρεάζεται άμεσα η
τροφοδοσία των παραπονούμενων οικοδομών από το δίκτυο ύδρευσης.
Οι προσπάθειες για την επίλυση του προβλήματος είναι συνεχείς αλλά ταυτόχρονα
δύσκολες αφού πρόκειται για τον έλεγχο ενός μεγάλου σε μήκος δικτύου ύδρευσης
όπως είναι αυτό της Τ.Κ Επιταλίου.
Η ΔΕΥΑΠ έχει αποδείξει ότι είναι συνεχώς δίπλα στους πολίτες για την επίλυση των
προβλημάτων τους αλλά απαιτείται και η συνεργασία και η κατανόηση των πολιτών.